نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اطلس35328454خورموجفناوری اطلاعات
2خضراء35327648خورموجصنايع پوشاك
3 فدك35320744خورموجصنايع پوشاك
4یاس5772خورموجمراقبت و زیبایی
5دریاکوش2293عسلویهحمل و نقل زميني
6اندیشه4222122برازجانفناوری اطلاعات
7اردیبهشت34340009کلمهفناوری اطلاعات
8بوردا4243927برازجانصنايع پوشاك
9بهاران09171701586دالکیصنايع پوشاك
10بهاران-شعبه14342243دالکیصنايع پوشاك
11پرنیان09910349374برازجانصنايع پوشاك
12جوانه34222664برازجانساختمان
13رقیه 09177779303شیرازصنايع پوشاك
14ساروج34243229برازجانفناوری اطلاعات
15تيبا33559378بوشهرمراقبت و زیبایی
16بانوی ایرانی 9192920466بندر گناوهخدمات آموزشی
17ستاره33335497بوشهرفناوری اطلاعات
18کلیک33551027بوشهرفناوری اطلاعات
19پاییزه33536224بوشهرفناوری اطلاعات
20فردوسي33559449بوشهرفناوری اطلاعات
21سمیه09173778305دالکیصنايع پوشاك
22فردوسی - شعبه133444711بوشهرامور مالی و بازرگانی
23آی تک33543850بوشهرفناوری اطلاعات
24مهرخلیج فارس33558486بوشهرمعماری
25تابوک33532508بوشهرساختمان
26پریماه5223419اهرممراقبت و زیبایی
27مرینوس35224426اهرمصنايع پوشاك
28روبیان33124691بندر گناوهفناوری اطلاعات
29شایسته4242158برازجانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
30پارسیان33241364بندر دیلمفناوری اطلاعات