نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اطلس35328454خورموجفن­اوری اطلاعات
2خضراء35327648خورموجصنايع پوشاك
3 فدك35320744خورموجصنايع پوشاك
4یاس5772خورموجمراقبت و زیبایی
5هنرمند37623642جمصنایع دستی (دوختهای سنتی)
6دریاکوش2293عسلویهحمل و نقل زميني
7اندیشه4222122برازجانفن­اوری اطلاعات
8اردیبهشت34340009کلمهفن­اوری اطلاعات
9بوردا4243927برازجانصنايع پوشاك
10بهاران09171701586دالکیصنايع پوشاك
11بهاران (شعبه1)4342243دالکیصنايع پوشاك
12پرنیان09910349374برازجانصنايع پوشاك
13جوانه34222664برازجانساختمان
14رقیه 09177779303شیرازصنايع پوشاك
15ساروج34243229برازجانفن­اوری اطلاعات
16تيبا33559378بوشهرمراقبت و زیبایی
17ستاره33335497بوشهرفن­اوری اطلاعات
18کلیک33551027بوشهرفن­اوری اطلاعات
19پاییزه33536224بوشهرفن­اوری اطلاعات
20فردوسي33559449بوشهرفن­اوری اطلاعات
21سمیه09173778305دالکیصنايع پوشاك
22فردوسی - شعبه133444711بوشهرامور مالی و بازرگانی
23آی تک33543850بوشهرفن­اوری اطلاعات
24مهرخلیج فارس33558486بوشهرمعماری
25تابوک33532508بوشهرساختمان
26پریماه5223419اهرممراقبت و زیبایی
27مرینوس35224426اهرمصنايع پوشاك
28روبیان33124691بندر گناوهفن­اوری اطلاعات
29شایسته4242158برازجانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
30پارسيان33242343بندر دیلمفن­اوری اطلاعات