نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1امید سازان3000دلوارفناوری اطلاعات
2پرنیان شعبه 109174816059برازجانصنايع پوشاك
3زرین بافت7363228عسلویهصنایع دستی (بافت)
4سبز33440248بوشهرهنرهای تجسمی
5فردوس9174814756کلمهصنايع پوشاك
6زرنگار09909458010برازجانطلا و جواهرسازی
7نوشين7263439نخل تقیمراقبت و زیبایی
8الگو سازان09176281707برازجانصنايع پوشاك
9مهدیس35222555دلوارمراقبت و زیبایی
10مهبد31119726بوشهرهنرهای تجسمی
11آکام09175282187وحدتیهفناوری اطلاعات
12مروارید09176383573دلوارصنايع پوشاك
13هلن077جممراقبت و زیبایی
14ستایش09177738579جمصنايع دستي(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شيشه‘چرم)
15پیک زبان09173719924برازجانگردشگری
16شقایق0917جمصنايع پوشاك
17هدیش09173759277برازجانگردشگری
18فرتورگران33539514بوشهرهنرهای تجسمی
19نواندیشان محیط پاک33444661بوشهرمدیریت آب
20شکور09389380644برازجانامور زراعي
21گل سرخ 333660556بوشهرمراقبت و زیبایی
22سروش33538393بوشهرصنايع دستي(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شيشه‘چرم)
23پلیمر33543902بوشهرصنايع خودرو
24صداقت33333731بوشهربهداشت و ایمنی
25آناهید35322366کاکیصنايع پوشاك
26فرزانه7688409جممراقبت و زیبایی
27ارمغان شعبه 133558830بوشهرخدمات تغذيه اي
28آراد33444173بوشهرمراقبت و زیبایی
29نخلستان09176666840شبانکارهفرش
30نوید تندرستی33534058بوشهربهداشت و ایمنی