نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1هانیه33560311بوشهرصنايع پوشاك
2پردیس نخبگان کارآفرین33321734بوشهرمدیریت صنایع
3چکاوک09177740732برازجانهنرهای نمایشی
4علم و صنعت9170861880آبپخشبرق
5وصال شعبه 109170786267جممراقبت و زیبایی
6افق سبز9116470جمامور باغي
7امید سازان09179977768دلوارفناوری اطلاعات
8پرنیان شعبه 14833946برازجانصنايع پوشاك
9زرین بافت7363228عسلویهصنایع دستی (بافت)
10سبز33440248بوشهرهنرهای تجسمی
11فردوس9174814756کلمهصنايع پوشاك
12زرنگار9174036405برازجانطلا و جواهرسازی
13نوشين7263439نخل تقیمراقبت و زیبایی
14الگو سازان09176281707برازجانصنايع پوشاك
15مهدیس35222555دلوارمراقبت و زیبایی
16مهبد31119726بوشهرهنرهای تجسمی
17آکام09175282187وحدتیهفناوری اطلاعات
18مروارید09176383573دلوارصنايع پوشاك
19هلن077جممراقبت و زیبایی
20پیک زبان09173719924برازجانگردشگری
21شقایق0917جمصنايع پوشاك
22فرتورگران33539514بوشهرهنرهای تجسمی
23نواندیشان محیط پاک33444661بوشهرمدیریت آب
24شکور09389380644برازجانامور زراعي