نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1آریس32220081ارومیهمراقبت و زیبایی
2خلیج فارس33825025خارکفناوری اطلاعات
3متين07715682464بوشهرصنايع پوشاك
4ابریشم34822809آبپخشمراقبت و زیبایی
5راه دانش33143074بندر گناوهامور مالی و بازرگانی
6سادنا33143021بندر گناوهمراقبت و زیبایی
7مهارت09173721914بندر گناوهفناوری اطلاعات
8آریان33132800بندر گناوهفناوري ارتباطات
9بانوی شرقی33133236بندر گناوهصنایع دستی (بافت)
10پوشا33444007بوشهرصنايع پوشاك
11حریر33342413بوشهرصنايع پوشاك
12فاطمه کوثر33554187بوشهرصنايع پوشاك
13ستارگان اعماق33532664بوشهرصنایع دریایی
14تافته4582711شبانکارهمراقبت و زیبایی
15پیام دانش33542880بوشهرمعماری
16حدیث35327648خورموجصنايع پوشاك
17تلاش35225726اهرمفناوری اطلاعات
18پردازش33422382بوشهرفناوری اطلاعات
19باران482679409362577465برازجانمراقبت و زیبایی
20موسسه باران مهر لیان33325534بوشهرصنايع پوشاك
21بهار3243463بندر گناوهمراقبت و زیبایی
22تیبا - شعبه133425197بوشهرمراقبت و زیبایی
23کوثر6255بندر کنگانصنايع پوشاك
24سایه روشن3116بندر کنگانمراقبت و زیبایی
25دلسا09172733137خورموجمراقبت و زیبایی
26ایران آکسفورد33555948بوشهراموراداری
27نوآوران گلشن33336596بوشهرفناوری اطلاعات
28کوک2366کاکیصنايع پوشاك
29راه مهر33683842بوشهرفناوری اطلاعات
30پالت33544428بوشهرهنرهای تجسمی