اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام مرکز شعبه شهری شماره یک مرکز شماره شش الیگودرز (برادران) (مرکز شماره سیزده الیگودرز (خواهران))
شماره تلفن 06643340529
فاکس
تاریخ تاسیس 1400-08-02
آدرس بلوار شرقی بلوار پرستار جنب هلال احمر
نشانی اینترنتی -
پست الکترونیکی
شهر الیگودرز