اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام مرکز مرکز شماره یازده پلدختر (دومنظوره)
شماره تلفن 06632227167
فاکس
تاریخ تاسیس 1400-09-11
آدرس بلوار خلیج فارس روبروی شرکت ایران خودرو
نشانی اینترنتی -
پست الکترونیکی poldokhtar11@lorestan-tvto.ir
شهر پلدختر