نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه چرتکه نوین
شماره تلفن 37710009
تاریخ تاسیس 1386-06-31
آدرس باجک انتهای کوچه 50
وب سایت www.acch.ir
آدرس الکترونیکی qptvti_chortke@yahoo.com
شهر قم
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1کاشی کار درجه 1 *1/ 3/ 1/ 52/ 51- 9
2کمک بنای سفت کار درجه 2 *1/ 4/ 2/ 23/ 51- 9
3کمک سنگ کار درجه 2 *1/ 1/ 2/ 43/ 51- 9
4کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 2 *1/ 4/ 2/ 25/ 52- 9
5کمک کاشی کار درجه 2 *1/ 3/ 2/ 52/ 51- 9
6کمک گچ کار درجه 2 (کار و دانش)1/ 3/ 2/ 13/ 55- 9
7نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش)3/ 2/ 54/ 32- 0
8نقشه کشی سازه (کار و دانش)4/ 1/ 54/ 32- 0
9نقشه کشی معماری (کار و دانش)3/ 1/ 54/ 32- 0
10بیمه گر بیمه های بازرگانی *2/ 1/ 25/ 41- 4
11تحلیل گر بورس (کار و دانش)2/ 1/ 45/ 41- 4
12حسابدار حقوق و دستمزد *4/ 1/ 34/ 39- 3
13حسابدار صنعتی درجه 2 *3/ 2/ 12/ 10- 1
14حسابدار عمومی پیشرفته *2/ 4/ 1/ 15/ 10- 1
15حسابدار عمومی تکمیلی *1/ 3/ 1/ 15/ 10- 1
16حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)5/ 2/ 15/ 10- 1
17حسابدار مالیاتی *1/ 1/ 14/ 10- 1
18رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش)1-10/18/1/5
19کاربر رایانه (کار و دانش)3/ 0/ 1/ 24/ 42- 3
20بازاریاب بیمه (کار و دانش)3/ 1/ 29/ 41- 4
21کمک ارماتوربند درجه1 (کار و دانش)9-52/34/1/4/1
22کمک بتن ساز و بتن ریز درجه2 *9-52/16/2/3/1
23رایانه کار ICDL درجه12513-53-041-1
24کمک اسکلت ساز درجه 2 (کار و دانش)9-74/41/2/3/1
25نقشه کش ساختمان با Autocad311830300040001
26کارگر عمومی آرماتور بند 711420290040001
27کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان 721420290070001
28کارگر عمومی بنای سفت کار 711120300080001
29کارگر عمومی گچ کار 712320300080001
30کارگر عمومی کاشی کار 712220300040001
31کارگر عمومی نقاش ساختمان 713120300070001
32کاربر ICDL732120530140001
33حسابدار دولتی241140450010001
34تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی241340450010001
35مدير ارشد كسب و كار MBA242340450010001
36مدير کسب و کار الکترونيکي242440450010001
37مشاور مالیات بر ارزش افزوده335230450010001
38کارآفرین243130450030001
39کاربر امور بانکی421120450030001