نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/2
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه محراب
شماره تلفن 37715880
تاریخ تاسیس 1385-02-31
آدرس خیابن19 دی-نبش کوچه 45-پلاک1
وب سایت
آدرس الکترونیکی QOMMEHRAB@YAHOO.COM
شهر قم
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1بنای سفت کار درجه 1 (کار و دانش)1/ 4/ 1/ 23/ 51- 9
2سنگ کار درجه 1 (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 43/ 51- 9
3طراح معماری داخلی *2/ 1/ 25/ 21- 0
4کاشی کار درجه 1 *1/ 3/ 1/ 52/ 51- 9
5کمک ارماتور بند درجه 21/ 3/ 2/ 34/ 52- 9
6کمک بنای سفت کار درجه 2 *1/ 4/ 2/ 23/ 51- 9
7کمک سنگ کار درجه 2 *1/ 1/ 2/ 43/ 51- 9
8کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 2 *1/ 4/ 2/ 25/ 52- 9
9کمک کاشی کار درجه 2 *1/ 3/ 2/ 52/ 51- 9
10کمک گچ کار درجه 2 (کار و دانش)1/ 3/ 2/ 13/ 55- 9
11کمک نقاش ساختمان درجه 2 *1/ 1/ 2/ 25/ 31- 9
12نقاش ساختمان درجه 1 *1/ 4/ 1/ 25/ 31- 0
13نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش)3/ 2/ 54/ 32- 0
14نقشه کشی سازه (کار و دانش)4/ 1/ 54/ 32- 0
15نقشه کشی معماری (کار و دانش)3/ 1/ 54/ 32- 0
16کمک ارماتوربند درجه1 (کار و دانش)9-52/34/1/4/1
17کمک بتن ساز و بتن ریز درجه2 *9-52/16/2/3/1
18کمک اسکلت ساز درجه 2 (کار و دانش)9-74/41/2/3/1
19نقشه کش ساختمان با Autocad311830300040001
20بنای سفت کار711120300060001
21کمک برقکار ساختمان 741120300020001
22کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 712620290010001
23کارگر عمومی آرماتور بند 711420290040001
24کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان 721420290070001
25کارگر عمومی بنای سفت کار 711120300080001
26کارگر عمومی گچ کار 712320300080001
27کارگر عمومی کاشی کار 712220300040001
28کارگر عمومی نقاش ساختمان 713120300070001
29نقشه کش عمومی ساختمان311830300010001
30نقاش ساختمان 713120300030001
31کارگر عمومی سنگ کار 711320300060001
32گچ کار 712320300050001
33عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه 712420300010001
34کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه712420300020001
35کارگرعمومی عایق کار رطوبتی وآسفالت کار ابنیه 712420300030001
36کمک نقاش ساختمان 713120300020001
37کارگر عمومی برقکار ساختمان 741120300030001
38برنامه ریزی CPM و کنترل پروژه با نرم افزار (P3) 132340290010031
39طراح و آنالیز سازه با SAP214240290080001
40نقشه کشی سازه311830290010001
41مشاور خریدوفروش املاک333430290020001
42آرماتور بند 711420290020001
43کمک آرماتور بند711420290030001
44کمک قالب بند و کفراژ بند 711420290060001
45کمک بتن ساز و بتن ریز 711420290090001
46لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 712620290030001
47کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی 712620290040001
48کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری712620290050001
49کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری712620290060001
50کمک اسکلت ساز 721420290040001
51ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE)226340290000011
52مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاه ساختمانی325730290000011
53كار ايمن و بهداشت حرفه اي در ساختمان325730290000021
54كار ايمن در ارتفاع711920290000011