نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/1/31

اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه محراب
شماره تلفن 37715880
تاریخ تاسیس 1380-10-22
آدرس خیابن19 دی-نبش کوچه 45-پلاک1
وب سایت
آدرس الکترونیکی QOMMEHRAB@YAHOO.COM
شهر قم
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1اسکلت ساز درجه 1 *1/ 3/ 1/ 41/ 74- 9
2بتن ساز و بتن ریز درجه 1 *1/ 3/ 1/ 16/ 52- 9
3برقکار ساختمان درجه 11/ 1/ 30/ 55- 8
4بنای سفت کار درجه 1 (کار و دانش)1/ 4/ 1/ 23/ 51- 9
5تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS3/1/18/22-0
6سنگ کار درجه 1 (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 43/ 51- 9
7طراح معماری داخلی *2/ 1/ 25/ 21- 0
8طراح و انالیز سازه با SAP 2/ 1/ 19/ 22- 0
9طراحی معماری به کمک ARCHICAD4/ 2/ 2/ 54/ 32- 0
10عایق کار رطوبتی و اسفالت کار ابنیه درجه 11/ 3/ 1/ 59/ 39- 8
11قالب بند و کفراژ بند درجه 1 *1/ 4/ 1/ 25/ 52- 9
12کاشی کار درجه 1 *1/ 3/ 1/ 52/ 51- 9
13کمک بنای سفت کار درجه 2 *1/ 4/ 2/ 23/ 51- 9
14کمک سنگ کار درجه 2 *1/ 1/ 2/ 43/ 51- 9
15کمک عایق کار رطوبتی و اسفالت کار ابنیه درجه 21/ 3/ 2/ 59/ 39- 8
16کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 2 *1/ 4/ 2/ 25/ 52- 9
17کمک کاشی کار درجه 2 *1/ 3/ 2/ 52/ 51- 9
18کمک گچ کار درجه 2 (کار و دانش)1/ 3/ 2/ 13/ 55- 9
19کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 21/ 3/ 2/ 06/ 71- 8
20کمک نقاش ساختمان درجه 2 *1/ 1/ 2/ 25/ 31- 9
21لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه 11/ 3/ 1/ 22/ 71- 8
22لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 11/ 3/ 1/ 06/ 71- 8
23نقاش ساختمان درجه 1 *1/ 4/ 1/ 25/ 31- 0
24نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش)3/ 2/ 54/ 32- 0
25نقشه کشی ساختمان با Autocad 1/ 1/ 1/ 54/ 32- 0
26نقشه کشی سازه (کار و دانش)4/ 1/ 54/ 32- 0
27نقشه کشی معماری (کار و دانش)3/ 1/ 54/ 32- 0
28طراحی معماری داخلی2/2/24/21-0
29گچ کار درجه19-55/13/1/3/2
30کمک گچ کار درجه29-55/13/2/3/2
31نقشه کش عمومی ساختمان0-32/54/2/4
32نقشه کشی معماری0-32/54/1/5
33نقشه کشی سازه0-32/56/1/1
34سنگ کار درجه 19-51/43/1/4/1
35کمک ارماتوربند درجه2 (کار و دانش)9-52/34/1/4/1
36کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری-درجه2 (صنعت ساختمان)8-71/23/2/1
37لوله کش گاز خانگی وتجاری7127-09-107-1
38ارماتور بند درجه 19-52/34/1/5/1
39کمک اسکلت ساز درجه 2 (کار و دانش)9-74/41/2/3/1
40کارگر عمومی ارماتور بند (درجه3)7119-29-021-1
41کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه37214-29-002-1
42کارگرعمومی عایق کار رطوبتی واسفالت کار ابنیه درجه 37124-30-001-1
43کارگر عمومی برقکار ساختمان (درجه3)7411-30-001-1
44کارگر عمومی بنای سفت کار (درجه3)7112-30-001-1
45کارگر عمومی سنگ کار (درجه3)7113-30-001-1
46کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری (درجه3)7126-29-004-1
47کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی (درجه3)7126-29-001-1
48کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)7131-30-001-1
49کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)7113-30-004-1
50کارگر عمومی گچ کار (درجه3)7123-30-004-1
51کمک برقکار ساختمان 741120300020001
52کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 712620290010001
53لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 712620090110001
 

حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکتهای مردمی: (021)66941250
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524