نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/27
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه آریانا
شماره تلفن 38818959
تاریخ تاسیس 1386-07-03
آدرس خ مالک اشتر پ 96
وب سایت
آدرس الکترونیکی ariyana@Acqom.ir
شهر قم
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1برنامه نویسVISUAL-BASIC *3/ 1/ 80/ 84- 0
2رایانه کار DIRECTOR (کار و دانش)2/ 1/ 47/ 61- 1
3شهروند الکترونیکی (E-Citizen) *2/ 5/ 1/ 24/ 42- 3
4طراحی مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش)3/ 1/ 43/ 66- 1
5کاربر نرم افزار اداری *4/ 1/ 24/ 42- 3
6کارور Flash MX (کار و دانش)3/ 1/ 46/ 61- 1
7کارور WORD (کار و دانش)5/ 1/ 57/ 84- 0
8طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)3/ 1/ 51/ 66- 1
9کارور Freehand (کار و دانش)1-62/58/1/4
10توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql732120530030001
11کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator 732120530010001
12کاربر رایانه732120530130001
13کاربر ICDL732120530140001
14کاربر اتوماسیون اداری732120530150001
15کاروری FLASH216620531130011
16کاروری FREEHAND216630531150011
17برنامه نویس ( C# (Windows Application *251340530170001
18برنامه نویس ( C# (Web Application *251340530180001
19توسعه دهنده وب با PHP 251340530610001
20کاروری Dreamweaver *251340531110011
21کاروریEXCEL252140531290011
22سخت افزار روبوتیک311930530830001
23کاروری Word351130531040061
24مبانی روبوتیک351930531300001
25کارور Photoshop732120530160001