نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/29
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه آذردخت
شماره تلفن
تاریخ تاسیس 1377-01-19
آدرس
وب سایت
آدرس الکترونیکی
شهر قم
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1بچه گانه و دخترانه دوز *3/ 1/ 43/ 91- 7
2تکه دوزی با چرخ *3/ 2/ 69/ 95- 7
3خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 97/ 91- 7
4روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند *2/ 1/ 47/ 91- 7
5رودوز سنتی درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 65/ 95- 7
6شلوار دوز *3/ 1/ 34/ 91- 7
7ضخیم دوز زنانه (کار و دانش)5/ 4/ 1/ 41/ 91- 7
8کاپشن دوز (کار و دانش)2/ 1/ 42/ 91- 7
9گلدوز دستی3/ 1/ 73/ 95- 7
10گلدوز ماشینی (کار و دانش)4/ 1/ 74/ 95- 7
11الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)1/ 3/ 2/ 41/ 91- 7
12مانتو دوز *1/ 1/ 40/ 91- 7
13نازک دوز زنانه درجه 2*4/ 2/ 41/ 91- 7
14نازک دوز زنانه درجه 24/2/41/91-7
15دوخت پولک و منجوق روی لباس8153-51-030-1