نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه ریحان
شماره تلفن 35219399
تاریخ تاسیس 1386-09-04
آدرس شاهدیه_گردفرامرز_خیابان وحدت جنوبی_مسکن مهر
وب سایت -
آدرس الکترونیکی m@yahoo.com
شهر شاهدیه
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 97/ 91- 7
2ضخیم دوز زنانه (کار و دانش)5/ 4/ 1/ 41/ 91- 7
3نازک دوز زنانه درجه 2*4/ 2/ 41/ 91- 7
4ضخیم دوز زنانه753120510200001