نام کاربری
رمز ورود
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه تجارت طلایی
شماره تلفن 36251016
تاریخ تاسیس 1393-06-06
آدرس خیابان حکیم نظامی چهرراه شریعتی
وب سایت www.tepbusiness.ir
آدرس الکترونیکی 18951@itetvto.ir
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1ترخیص کار گمرکات *3/ 1/ 27/ 00- 4
2مسیول صادرات و واردات *4-00/28/1/3
3سرپرست ترخيص كالا333130450010001