نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه پیشگامان سیاحت توس
شماره تلفن 37660192
تاریخ تاسیس 1394-04-23
آدرس فلسطین 18_ پلاک 9
وب سایت www.rahpouyandegan.com
آدرس الکترونیکی eastpole1000@yahoo.com
شهر مشهد
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم) (کار و دانش)2/ 1/ 36/ 91- 5
2راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش)2/ 1/ 33/ 91- 5
3راهنمای محلی *2/ 1/ 94/ 91- 5
4راهنمای موزه (کار و دانش)1/ 1/ 30/ 91- 5
5اتاق دار هتل *2/ 1/ 54/ 40- 5
6اشپز هتل درجه 1 *2/ 1/ 37/ 31- 5
7اشپز هتل درجه 2 *2/ 2/ 37/ 31- 5
8سرپرست قنادی هتل *2/ 1/ 61/ 76- 7
9قناد هتل *2/ 1/ 62/ 76- 7
10متصدی طبقات در هتل *2/ 1/ 29/ 40- 5
11متصدی البسه در هتل (کار و دانش)2/ 1/ 16/ 60- 5
12کارمند پذیره(فرانت افیس) (کار و دانش)2/1/27/94- 3
13سراشپز کل اشپزخانه و قنادی هتل *5-31/22/1/2
14مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی143930550010001
15مربي گردشگري كودكان234230550010001
16كارمند بازاريابي و فروش در آژانس هاي جهانگردي243130550020001
17مدیر تور333930550010001
18راهنماي دفاتر اطلاع رساني گردشگري511320550040001
19راهنماي زبان تخصصي گردشگري511320550060001
20برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتي)511320550060021
21برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه)511320550060031
22برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پيشرفته)511320550060041
23برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربي(سطح مقدماتي)511320550060061
24برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربي(سطح متوسطه)511320550060071
25برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربي(سطح پيشرفته)511320550060081
26راهنماي موزه511320550070001
27راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم)511320550080001
28راهنماي عمومي گردشگري511320550100001
29اصول و فنون مذاكره511320550100091
30كارمند مقدماتي فروش بليط523020550010001
31كارمند متوسط فروش بليط523020550020001
32كارمند پيشرفته فروش بليط523020550030001
33مدیر هتل141230590010001
34مديرغذا و نوشابه هتل141230590020001
35مدير بوم خانه هاي گردشگري143930590010001
36كارمند فروش و بازاريابي هتل243130590010001
37متصدي خدمات مجالس333230590020001
38سر ميزبان روم سرويس422420590020001
39سرپرست رستوران هتل422420590030001
40صندوقدار هتل422420590040001
41كارمند اطلاعات هتل422420590050001
42كارمند پذيرش هتل422420590070001
43زبان تخصصی هتلداری422420590070011
44كارمند راهنماي ميهمان و چمدانبر422420590080001
45كارمند رزرواسيون هتل422420590090001
46كارمند روابط عمومي هتل422420590100001
47متصدي البسه در هتل422420590120001
48انباردار هتل432120590010001
49ميزبان رستوران513120590010001
50رفتار با ميهمان در هتل513120590010011
51سر ميزبان رستوران513220590010001
52ميز آراي هتل513220590030001
53مدير خانه داري هتل (مدیر اقامت)515120590010001
54معاون خانه داری هتل515120590020001
55كمك ميزبان رستوران524320590010001
56قصاب هتل751120590010001
57متصدي لباسشويي در هتل815720590010001
58نظافتچي هتل911210590010001
59فنون پذیرایی و تشریفات513120590010021
60راهنماي گردشگري سلامت511320550010001
61راهنماي گردشگري فرهنگي511320550020001
62معاون كل آشپزخانه و قنادي هتل343430590020001
63راهنمایی اکوتوریسم (بوم گردشگری)5113055003
64راهنمایی عمومی گردشگری5113055004
65راهنمایی گردشگری فرهنگی5113055005
66راهنمایی گردشگری محلی5113055006
67راهنمایی موزه5113055002
68مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی)5113055001