نام کاربری
رمز ورود
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه ایراندخت
شماره تلفن 33251548
تاریخ تاسیس 1389-09-28
آدرس رشت - بیستون - بن بسن لقمان
وب سایت _
آدرس الکترونیکی irandokht89@gmail.com
شهر رشت
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1بچه گانه و دخترانه دوز *3/ 1/ 43/ 91- 7
2پرده دوز درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 97/ 95- 1
3پرده دوز درجه 2 (کار و دانش)4/ 2/ 97/ 95- 7
4پولک و منجوق دوز (کار و دانش)2/ 1/ 68/ 95- 7
5پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه (کار و دانش)3/ 1/ 35/ 91- 7
6تکه دوزی با چرخ *3/ 2/ 69/ 95- 7
7خیاط لباس زیر زنانه (کار و دانش)2/ 1/ 96/ 91- 7
8خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 97/ 91- 7
9خیاط لباس های کشی (کار و دانش)1/ 1/ 21/ 92- 7
10دوزنده پوشاک حمام *2/ 1/ 37/ 91- 7
11راسته دوز (کار و دانش)2/ 1/ 48/ 91- 7
12سرمه دوز درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 90/ 95- 7
13شلوار دوز *3/ 1/ 34/ 91- 7
14ضخیم دوز زنانه (کار و دانش)5/ 4/ 1/ 41/ 91- 7
15ضخیم دوز مردانه (کار و دانش)2/ 1/ 45/ 91- 7
16طراحی لباس زنانه و دخترانه (کار و دانش)3/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
17کاپشن دوز (کار و دانش)2/ 1/ 42/ 91- 7
18گلدوز ماشینی (کار و دانش)4/ 1/ 74/ 95- 7
19الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)1/ 3/ 2/ 41/ 91- 7
20مانتو دوز *1/ 1/ 40/ 91- 7
21نازک دوز زنانه درجه 2*4/ 2/ 41/ 91- 7
22نازک دوز مردانه (کار و دانش)2/ 2/ 45/ 91- 7
23روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند 2/1/47/91-7
24گلدوز دستی *3/1/73/95-7
25الگو ساز لباس با رایانه *1/1/44/91-7
26سرمه دوز درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 90/ 95- 7
27بچه گانه و دخترانه دوز (کار و دانش)7-91/43/1/2
28پرده دوز (کار و دانش)7-95/97/1/1
29الگو ساز لباس به روش حجمی *7-91/46/1/1
30ساخت شمع های ژله ای731920850300011
31طراح لباس زنانه216340510010001
32نازک دوز زنانه753120510010001
33دوزنده چادر و مقنعه753120510020001
34دوزنده کیف با چرم مصنوعی731820280030001
35دوزنده کیف چرمی با دست731820280040001
36شمع ساز731920850300001
37دوزنده كيف با چرم طبيعي731820280020001
38پرداخت كار چرم815520280100001
39پارچه ساز تزیینی731820810160001
40عروسک دوز731820810180001
41سوزن دوز بلوچ731820810200001
42سکه دوز بلوچ731820810220001
43پته قلمكار اصفهان731820810370001
44تکه دوز با چرخ731820810390001
45چاپ باتيك731820810410001
46دوزنده و تزئين كار لباس731820810420001
47سوزن دوز سنتي731820810460001
48هویه کار پارچه درجه 1731820810540001
49قلاب دوز731820810560001
50گلدوز ماشینی731820810610001
51هویه کار پارچه درجه 2731820810620001
52دوزنده کیف پارچه ای753120510310002
53تکه دوز و مرصع دوز با دست731820810020002
54چهل تکه دوز با دست 731820810030002
55ابريشم دوز731820810040002
56الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه753220510030002
57الگوساز و برشکار لباس شب و عروس753220510070001
58پته دوز (فطه دوز یا سلسله دوز)731820810190002
59الگوساز لباس به روش حجمی753220510020002
60مانتو دوز753120510050002
61دوزنده لباس شب و عروس753120510300002
62سرمه دوز731820810210002
63دوخت انواع مقنعه 7531051001
64دوخت دامن (تنگ - فون - کلوش)7531051003
65دوخت شنل (پانچ) ساده7531051002
66پته دوزی یک طرح ساده بته جقه7318081001
67روبان دوزی ساده 7318081009
68شمع سازی ساده7319085005
69روبان دوزی731820810000011