اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه آسپیان
شماره تلفن 77898427
تاریخ تاسیس 1394-12-24
آدرس میدان رسالت خیابان نیروی دریایی کوچه ی حقیقی پلاک 10 واحد 1
وب سایت www.aspianmassage.com
آدرس الکترونیکی meisam.asgari23@gmail.com
شهر تهران
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته) (کار و دانش)2/ 1/ 40/ 99- 5
2مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده532220470010001
3مشاور مهارت های سبک زندگی سالم323030470010001
4سبک زندگی طبیعی و سبز323030470020011
5سیاست های کلی سلامت 323030470020021
6سیاست های کلی جمعیت323030470020031
7كاربر ماساژ325530470010001
8ماساژ ايراني325530470010011
9ماساژ شياتسو(فشاري)325530470010021
10ماساژ سنگ325530470010031
11ماساژ سوئدي325530470010041
12ماساژ آروماتراپي325530470010051
13ماساژ بافت عمقي(ديپ تيشو)325530470010061
14ماساژ تاي325530470010071
15ماساژ رفلكسولوژي325530470010081
16ماساژ شمع325530470010091
17ماساژ کمپرس گیاهی325530470010101
18انجام عملیات کمک های اولیه325730470070021
19انجام کمک های اولیه3257047001