نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه ادریس
شماره تلفن 32603853
تاریخ تاسیس 1383-04-07
آدرس مشتاق دوم بعد از نمایشگاه بین المللی خیابان باغ مشهد تقاطع اول نبش کوچه 10
وب سایت
آدرس الکترونیکی 991872@itetvto.ir
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1ابریشم دوز1/ 1/ 99/ 95- 7
2بافنده عروسک های تزیینی1/ 1/ 44/ 49- 9
3بافنده فرشینه2/ 1/ 64/ 95- 7
4بچه گانه و دخترانه دوز *3/ 1/ 43/ 91- 7
5برشکار چترهای پرسنلی2/ 1/ 39/ 99- 7
6پارچه ساز تزیینی1/ 1/ 42/ 62- 1
7پته دوز2/ 1/ 62/ 95- 7
8پرده دوز درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 97/ 95- 1
9پرده دوز درجه 2 (کار و دانش)4/ 2/ 97/ 95- 7
10پوستین دوز2/ 1/ 45/ 95- 7
11پولک و منجوق دوز (کار و دانش)2/ 1/ 68/ 95- 7
12پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه (کار و دانش)3/ 1/ 35/ 91- 7
13تکه دوز با موکت2/ 1/ 60/ 95- 7
14تکه دوزی با دست1/ 1/ 69/ 95- 7
15تکه دوزی با چرخ *3/ 2/ 69/ 95- 7
16چادر دوز1/ 1/ 10/ 95- 7
17چاروق دوز2/ 1/ 35/ 02- 8
18خیاط لباس زنان و مردان بختیاری *2/ 1/ 93/ 91- 7
19خیاط لباس زیر زنانه (کار و دانش)2/ 1/ 96/ 91- 7
20خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 97/ 91- 7
21خیاط لباس های سنتی بلوچ *1/ 1/ 81/ 91- 7
22خیاط لباس های سنتی ترکمن *2/ 1/ 92/ 91- 7
23خیاط لباس های سنتی لری *2/ 1/ 91/ 91- 7
24خیاط لباس های سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان ) *2/ 1/ 98/ 91- 7
25خیاط لباس های کشی (کار و دانش)1/ 1/ 21/ 92- 7
26خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه2/ 1/ 49/ 91- 7
27دوزنده پوشاک حمام *2/ 1/ 37/ 91- 7
28دوزنده چترهای پرسنلی2/ 1/ 38/ 99- 7
29دوزنده لباس مبل (کار و دانش)1/ 1/ 36/ 91- 7
30راسته دوز (کار و دانش)2/ 1/ 48/ 91- 7
31روبان دوز1/ 1/ 94/ 95- 7
32روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند *2/ 1/ 47/ 91- 7
33رودوز سنتی درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 65/ 95- 7
34رودوز سنتی درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 65/ 95- 7
35سازنده دوخت های سنتی تلفیقی1/ 1/ 93/ 95- 7
36سرمه دوز درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 90/ 95- 7
37سرویس کار ماشین های دوخت خانگی2/ 1/ 55/ 51- 8
38سری دوز حرفه ای *1/ 1/ 30/ 91- 7
39سری دوز سرویس خواب *1/ 1/ 31/ 91- 7
40سوزن باف3/ 1/ 43/ 59- 7
41سوزن دوز و سکه دوز بلوچ2/ 2/ 91/ 95- 7
42شبکه دوز2/ 1/ 67/ 95- 7
43شلوار دوز *3/ 1/ 34/ 91- 7
44ضخیم دوز زنانه (کار و دانش)5/ 4/ 1/ 41/ 91- 7
45ضخیم دوز مردانه (کار و دانش)2/ 1/ 45/ 91- 7
46طراح نقوش گلدوزی با رایانه1/ 1/ 72/ 95- 7
47طراحی لباس با رایانه4/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
48طراحی لباس زنانه و دخترانه (کار و دانش)3/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
49طراحی لباس مردانه1/ 2/ 1/ 45/ 91- 7
50عروسک دوز3/ 1/ 42/ 49- 9
51فروشنده پوشاک1/ 1/ 70/ 41- 5
52قبا دوز2/ 1/ 63/ 95- 7
53قلاب باف3/ 1/ 41/ 59- 7
54قلاب باف چرم و جیر2/ 1/ 87/ 55- 7
55قلاب دوز2/ 1/ 31/ 95- 7
56کاپشن دوز (کار و دانش)2/ 1/ 42/ 91- 7
57کانوا و گوبلن دوز2/ 1/ 66/ 95- 7
58کپو باف2/ 1/ 29/ 42- 9
59گلدوز دستی3/ 1/ 73/ 95- 7
60گلدوز ماشینی (کار و دانش)4/ 1/ 74/ 95- 7
61الگو ساز لباس با رایانه1/ 1/ 44/ 91- 7
62الگو ساز لباس به روش حجمی1/ 1/ 46/ 91- 7
63الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)1/ 3/ 2/ 41/ 91- 7
64الگوساز و برشکار لباس زنانه2/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
65الگوساز و برشکار لباس مردانه (کار و دانش)2/ 3/ 1/ 45/ 91- 7
66گیپورباف3/ 1/ 42/ 59- 7
67گیوه باف2/ 1/ 54/ 55- 7
68مانتو دوز *1/ 1/ 40/ 91- 7
69مانکن ساز3/ 1/ 23/ 61- 1
70مروارید باف2/ 1/ 94/ 55- 7
71معرق کار پارچه2/ 1/ 29/ 62- 1
72مکرمه باف3/ 1/ 31/ 59- 7
73نازک دوز زنانه درجه 2*4/ 2/ 41/ 91- 7
74نازک دوز مردانه (کار و دانش)2/ 2/ 45/ 91- 7
75نقاشی و رنگ امیزی روی پارچه2/ 1/ 35/ 61- 1
76هویه کار پارچه درجه 13/ 1/ 34/ 59- 7
77هویه کار پارچه درجه 23/ 2/ 34/ 59- 7
78بافنده پوشاک دو میل 2/1/50/55-7
79دوزنده پیراهن شومیز مردانه،زنانه و لباس راحتی4/1/35/91-7
80ابریشم دوز1/1/99/95-7
81بافنده عروسک های تزیینی 1/1/44/49-9
82بافنده فرشینه 2/1/64/95-7
83بچه گانه و دخترانه دوز 3/1/43/91-7
84برشکار چترهای پرسنلی 2/1/39/99-7
85پارچه ساز تزیینی1/1/42/62-1
86پوستین دوز2/1/45/95-7
87پولک و منجوق دوز2/1/68/95-7
88پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه 3/1/35/91-7
89تکه دوز با موکت2/1/60/95-7
90تکه دوزی با دست1/1/69/95-7
91چاروق دوز2/1/35/02-8
92خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه 2/1/49/91-7
93خیاط لباس زنان و مردان بختیاری 2/1/93/91-7
94خیاط لباس زیر زنانه 2/1/96/91-7
95خیاط لباس های سنتی ترکمن 2/1/92/91-7
96خیاط لباس های سنتی لری 2/1/91/91-7
97خیاط لباس های سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان ) 2/1/98/91-7
98خیاط لباس های کشی 1/1/21/92-7
99دوزنده پوشاک حمام 2/1/37/91-7
100روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند 2/1/47/91-7
101رودوز سنتی درجه 12/1/65/95-7
102سازنده دوخت های سنتی تلفیقی1/1/93/95-7
103سوزن دوز و سکه دوز بلوچ2/2/91/95-7
104ضخیم دوز زنانه 5/4/1/41/91-7
105ضخیم دوز مردانه 2/1/45/91-7
106طراح نقوش گلدوزی با رایانه 1/1/72/95-7
107طراحی لباس مردانه 1/2/1/45/91-7
108قلاب دوز2/1/31/95-7
109کاپشن دوز 2/1/42/91-7
110گلابتون دوز3/1/61/95-7
111گلدوز دستی *3/1/73/95-7
112الگو ساز لباس با رایانه *1/1/44/91-7
113الگو ساز لباس به روش حجمی *1/1/46/91-7
114الگوساز و برشکار لباس زنانه 2/3/1/41/91-7
115الگوساز و برشکار لباس مردانه 2/3/1/45/91-7
116نازک دوز زنانه درجه 24/2/41/91-7
117نازک دوز مردانه (کار و دانش)2/2/45/91-7
118برشکار مانتو2/1/1/40/91-7
119برشکار شلوار3/3/1/34/91-7
120برشکار چادر و مقنعه1/1/1/10/95-7
121برشکار پیراهن4/3/1/35/91-7
122گلدوز دستی2/3/81/95-7
123طراحی و دوخت لباس2/3/99/91-7
124گلدوز ماشینی2/3/74/95-7
125دوزنده پوشاک حمام1/3/37/91-7
126راسته دوز - ویژه معلولان جسمی و ذهنی2/3/48/91-7
127الگوساز لباسهای کشی1/1/1/21/92-7
128راسته دوز گروه الف خاص دانش اموزان با نیازهای ویژه3/2/الف/48/91-7
129راسته دوز گروه ب خاص دانش اموزان با نیازهای ویژه3/3/ب/48/91-7
130مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز3/1/68/95-7
131گلابتون دوز3/ 1/ 61/ 95- 7
132سرمه دوز درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 90/ 95- 7
133نقاشی مقدماتی روی پارچه1- 61/35/1/2/1
134ربان دوز7-95/94/1/2
135طراح و نقاش روی پارچه1-61/35/1/3
136سازنده گلهای رویایی و کریستالی1-61/75/1/1
137ربان دوز مقدماتی7318-81-013-1