نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/1/5

اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه ادريس
شماره تلفن 32603853
تاریخ تاسیس 1383-04-07
آدرس مشتاق دوم-بالاتر از نمايشگاه بين المللي -خيابان باغ مشهد تقاطع اول نبش كوچه گلستان
وب سایت
آدرس الکترونیکی 991872@itetvto.ir
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1ابریشم دوز1/ 1/ 99/ 95- 7
2ابریشم دوز1/ 1/ 99/ 95- 7
3ابریشم دوز1/1/99/95-7
4الگو ساز لباس با رایانه1/ 1/ 44/ 91- 7
5الگو ساز لباس با رایانه *1/1/44/91-7
6الگو ساز لباس به روش حجمی1/ 1/ 46/ 91- 7
7الگو ساز لباس به روش حجمی *1/1/46/91-7
8الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)1/ 3/ 2/ 41/ 91- 7
9ابریشم دوز1/1/99/95-7
10الگوساز لباسهای کشی1/1/1/21/92-7
11الگوساز و برشکار لباس زنانه2/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
12الگو ساز لباس با رایانه1/ 1/ 44/ 91- 7
13الگو ساز لباس با رایانه *1/1/44/91-7
14الگو ساز لباس به روش حجمی1/ 1/ 46/ 91- 7
15الگو ساز لباس به روش حجمی *1/1/46/91-7
16الگوساز و برشکار لباس زنانه 2/3/1/41/91-7
17الگوساز و برشکار لباس مردانه (کار و دانش)2/ 3/ 1/ 45/ 91- 7
18الگوساز و برشکار لباس مردانه 2/3/1/45/91-7
19بافنده عروسک های تزیینی1/ 1/ 44/ 49- 9
20الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)1/ 3/ 2/ 41/ 91- 7
21الگوساز لباسهای کشی1/1/1/21/92-7
22الگوساز و برشکار لباس زنانه2/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
23الگوساز و برشکار لباس زنانه 2/3/1/41/91-7
24بافنده عروسک های تزیینی 1/1/44/49-9
25بافنده فرشینه2/ 1/ 64/ 95- 7
26بافنده فرشینه 2/1/64/95-7
27بافنده پوشاک دو میل 2/1/50/55-7
28الگوساز و برشکار لباس مردانه (کار و دانش)2/ 3/ 1/ 45/ 91- 7
29الگوساز و برشکار لباس مردانه 2/3/1/45/91-7
30بافنده عروسک های تزیینی1/ 1/ 44/ 49- 9
31بافنده عروسک های تزیینی 1/1/44/49-9
32برشکار شلوار3/3/1/34/91-7
33برشکار مانتو2/1/1/40/91-7
34برشکار پیراهن4/3/1/35/91-7
35برشکار چادر و مقنعه1/1/1/10/95-7
36بافنده فرشینه2/ 1/ 64/ 95- 7
37بافنده فرشینه 2/1/64/95-7
38برشکار چترهای پرسنلی2/ 1/ 39/ 99- 7
39برشکار چترهای پرسنلی 2/1/39/99-7
40بچه گانه و دخترانه دوز *3/ 1/ 43/ 91- 7
41بچه گانه و دخترانه دوز 3/1/43/91-7
42تکه دوز با موکت2/ 1/ 60/ 95- 7
43تکه دوز با موکت2/1/60/95-7
44تکه دوزی با دست1/ 1/ 69/ 95- 7
45بافنده پوشاک دو میل 2/1/50/55-7
46برشکار شلوار3/3/1/34/91-7
47تکه دوزی با دست1/1/69/95-7
48تکه دوزی با چرخ *3/ 2/ 69/ 95- 7
49برشکار مانتو2/1/1/40/91-7
50خیاط لباس زنان و مردان بختیاری *2/ 1/ 93/ 91- 7
51برشکار پیراهن4/3/1/35/91-7
52خیاط لباس زنان و مردان بختیاری 2/1/93/91-7
53خیاط لباس زیر زنانه (کار و دانش)2/ 1/ 96/ 91- 7
54خیاط لباس زیر زنانه 2/1/96/91-7
55خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 97/ 91- 7
56برشکار چادر و مقنعه1/1/1/10/95-7
57خیاط لباس های سنتی بلوچ *1/ 1/ 81/ 91- 7
58خیاط لباس های سنتی ترکمن *2/ 1/ 92/ 91- 7
59خیاط لباس های سنتی ترکمن 2/1/92/91-7
60خیاط لباس های سنتی لری *2/ 1/ 91/ 91- 7
61خیاط لباس های سنتی لری 2/1/91/91-7
62برشکار چترهای پرسنلی2/ 1/ 39/ 99- 7
63خیاط لباس های سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان ) *2/ 1/ 98/ 91- 7
64خیاط لباس های سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان ) 2/1/98/91-7
65خیاط لباس های کشی (کار و دانش)1/ 1/ 21/ 92- 7
66برشکار چترهای پرسنلی 2/1/39/99-7
67خیاط لباس های کشی 1/1/21/92-7
68بچه گانه و دخترانه دوز *3/ 1/ 43/ 91- 7
69خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه2/ 1/ 49/ 91- 7
70خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه 2/1/49/91-7
71دوزنده لباس مبل (کار و دانش)1/ 1/ 36/ 91- 7
72دوزنده پوشاک حمام *2/ 1/ 37/ 91- 7
73بچه گانه و دخترانه دوز 3/1/43/91-7
74دوزنده پوشاک حمام 2/1/37/91-7
75دوزنده پوشاک حمام1/3/37/91-7
76تکه دوز با موکت2/ 1/ 60/ 95- 7
77دوزنده پیراهن شومیز مردانه،زنانه و لباس راحتی4/1/35/91-7
78دوزنده چترهای پرسنلی2/ 1/ 38/ 99- 7
79تکه دوز با موکت2/1/60/95-7
80راسته دوز (کار و دانش)2/ 1/ 48/ 91- 7
81تکه دوزی با دست1/ 1/ 69/ 95- 7
82راسته دوز - ویژه معلولان جسمی و ذهنی2/3/48/91-7
83راسته دوز گروه الف خاص دانش اموزان با نیازهای ویژه3/2/الف/48/91-7
84راسته دوز گروه ب خاص دانش اموزان با نیازهای ویژه3/3/ب/48/91-7
85روبان دوز1/ 1/ 94/ 95- 7
86رودوز سنتی درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 65/ 95- 7
87رودوز سنتی درجه 12/1/65/95-7
88تکه دوزی با دست1/1/69/95-7
89رودوز سنتی درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 65/ 95- 7
90روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند *2/ 1/ 47/ 91- 7
91تکه دوزی با چرخ *3/ 2/ 69/ 95- 7
92روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند 2/1/47/91-7
93خیاط لباس زنان و مردان بختیاری *2/ 1/ 93/ 91- 7
94سازنده دوخت های سنتی تلفیقی1/ 1/ 93/ 95- 7
95سازنده دوخت های سنتی تلفیقی1/1/93/95-7
96خیاط لباس زنان و مردان بختیاری 2/1/93/91-7
97سرمه دوز درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 90/ 95- 7
98خیاط لباس زیر زنانه (کار و دانش)2/ 1/ 96/ 91- 7
99سرمه دوز درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 90/ 95- 7
100سرویس کار ماشین های دوخت خانگی2/ 1/ 55/ 51- 8
101خیاط لباس زیر زنانه 2/1/96/91-7
102سری دوز حرفه ای *1/ 1/ 30/ 91- 7
103سری دوز سرویس خواب *1/ 1/ 31/ 91- 7
104سوزن باف3/ 1/ 43/ 59- 7
105سوزن دوز و سکه دوز بلوچ2/ 2/ 91/ 95- 7
106سوزن دوز و سکه دوز بلوچ2/2/91/95-7
107خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 97/ 91- 7
108شبکه دوز2/ 1/ 67/ 95- 7
109شلوار دوز *3/ 1/ 34/ 91- 7
110ضخیم دوز زنانه (کار و دانش)5/ 4/ 1/ 41/ 91- 7
111ضخیم دوز زنانه 5/4/1/41/91-7
112خیاط لباس های سنتی بلوچ *1/ 1/ 81/ 91- 7
113خیاط لباس های سنتی ترکمن *2/ 1/ 92/ 91- 7
114ضخیم دوز مردانه (کار و دانش)2/ 1/ 45/ 91- 7
115ضخیم دوز مردانه 2/1/45/91-7
116طراح نقوش گلدوزی با رایانه1/ 1/ 72/ 95- 7
117طراح نقوش گلدوزی با رایانه 1/1/72/95-7
118طراحی لباس با رایانه4/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
119طراحی لباس زنانه و دخترانه (کار و دانش)3/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
120خیاط لباس های سنتی ترکمن 2/1/92/91-7
121طراحی لباس مردانه1/ 2/ 1/ 45/ 91- 7
122خیاط لباس های سنتی لری *2/ 1/ 91/ 91- 7
123طراحی لباس مردانه 1/2/1/45/91-7
124خیاط لباس های سنتی لری 2/1/91/91-7
125طراحی و دوخت لباس2/3/99/91-7
126خیاط لباس های سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان ) *2/ 1/ 98/ 91- 7
127عروسک دوز3/ 1/ 42/ 49- 9
128فروشنده پوشاک1/ 1/ 70/ 41- 5
129خیاط لباس های سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان ) 2/1/98/91-7
130قبا دوز2/ 1/ 63/ 95- 7
131قلاب باف3/ 1/ 41/ 59- 7
132خیاط لباس های کشی (کار و دانش)1/ 1/ 21/ 92- 7
133قلاب باف چرم و جیر2/ 1/ 87/ 55- 7
134قلاب دوز2/ 1/ 31/ 95- 7
135قلاب دوز2/1/31/95-7
136مانتو دوز *1/ 1/ 40/ 91- 7
137مانکن ساز3/ 1/ 23/ 61- 1
138مروارید باف2/ 1/ 94/ 55- 7
139معرق کار پارچه2/ 1/ 29/ 62- 1
140خیاط لباس های کشی 1/1/21/92-7
141مکرمه باف3/ 1/ 31/ 59- 7
142نازک دوز زنانه *4/ 2/ 41/ 91- 7
143خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه2/ 1/ 49/ 91- 7
144نازک دوز زنانه 4/2/41/91-7
145خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه 2/1/49/91-7
146نازک دوز مردانه (کار و دانش)2/ 2/ 45/ 91- 7
147نازک دوز مردانه (کار و دانش)2/2/45/91-7
148دوزنده لباس مبل (کار و دانش)1/ 1/ 36/ 91- 7
149نقاشی و رنگ آمیزی روی پارچه2/ 1/ 35/ 61- 1
150هویه کار پارچه درجه 13/ 1/ 34/ 59- 7
151دوزنده پوشاک حمام *2/ 1/ 37/ 91- 7
152دوزنده پوشاک حمام 2/1/37/91-7
153دوزنده پوشاک حمام1/3/37/91-7
154دوزنده پیراهن شومیز مردانه،زنانه و لباس راحتی4/1/35/91-7
155دوزنده چترهای پرسنلی2/ 1/ 38/ 99- 7
156راسته دوز (کار و دانش)2/ 1/ 48/ 91- 7
157راسته دوز - ویژه معلولان جسمی و ذهنی2/3/48/91-7
158راسته دوز گروه الف خاص دانش اموزان با نیازهای ویژه3/2/الف/48/91-7
159راسته دوز گروه ب خاص دانش اموزان با نیازهای ویژه3/3/ب/48/91-7
160روبان دوز1/ 1/ 94/ 95- 7
161رودوز سنتی درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 65/ 95- 7
162رودوز سنتی درجه 12/1/65/95-7
163رودوز سنتی درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 65/ 95- 7
164روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند *2/ 1/ 47/ 91- 7
165روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند 2/1/47/91-7
166سازنده دوخت های سنتی تلفیقی1/ 1/ 93/ 95- 7
167سازنده دوخت های سنتی تلفیقی1/1/93/95-7
168سرمه دوز درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 90/ 95- 7
169سرمه دوز درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 90/ 95- 7
170سرویس کار ماشین های دوخت خانگی2/ 1/ 55/ 51- 8
171سری دوز حرفه ای *1/ 1/ 30/ 91- 7
172سری دوز سرویس خواب *1/ 1/ 31/ 91- 7
173سوزن باف3/ 1/ 43/ 59- 7
174سوزن دوز و سکه دوز بلوچ2/ 2/ 91/ 95- 7
175سوزن دوز و سکه دوز بلوچ2/2/91/95-7
176شبکه دوز2/ 1/ 67/ 95- 7
177شلوار دوز *3/ 1/ 34/ 91- 7
178ضخیم دوز زنانه (کار و دانش)5/ 4/ 1/ 41/ 91- 7
179ضخیم دوز زنانه 5/4/1/41/91-7
180ضخیم دوز مردانه (کار و دانش)2/ 1/ 45/ 91- 7
181ضخیم دوز مردانه 2/1/45/91-7
182طراح نقوش گلدوزی با رایانه1/ 1/ 72/ 95- 7
183طراح نقوش گلدوزی با رایانه 1/1/72/95-7
184طراحی لباس با رایانه4/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
185طراحی لباس زنانه و دخترانه (کار و دانش)3/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
186طراحی لباس مردانه1/ 2/ 1/ 45/ 91- 7
187طراحی لباس مردانه 1/2/1/45/91-7
188طراحی و دوخت لباس2/3/99/91-7
189عروسک دوز3/ 1/ 42/ 49- 9
190فروشنده پوشاک1/ 1/ 70/ 41- 5
191قبا دوز2/ 1/ 63/ 95- 7
192قلاب باف3/ 1/ 41/ 59- 7
193قلاب باف چرم و جیر2/ 1/ 87/ 55- 7
194قلاب دوز2/ 1/ 31/ 95- 7
195قلاب دوز2/1/31/95-7
196مانتو دوز *1/ 1/ 40/ 91- 7
197مانکن ساز3/ 1/ 23/ 61- 1
198مروارید باف2/ 1/ 94/ 55- 7
199معرق کار پارچه2/ 1/ 29/ 62- 1
200مکرمه باف3/ 1/ 31/ 59- 7
201نازک دوز زنانه *4/ 2/ 41/ 91- 7
202نازک دوز زنانه 4/2/41/91-7
203نازک دوز مردانه (کار و دانش)2/ 2/ 45/ 91- 7
204نازک دوز مردانه (کار و دانش)2/2/45/91-7
205نقاشی و رنگ آمیزی روی پارچه2/ 1/ 35/ 61- 1
206هویه کار پارچه درجه 13/ 1/ 34/ 59- 7
207هویه کار پارچه درجه 23/ 2/ 34/ 59- 7
208پارچه ساز تزیینی1/ 1/ 42/ 62- 1
209پارچه ساز تزیینی1/1/42/62-1
210پته دوز2/ 1/ 62/ 95- 7
211پرده دوز درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 97/ 95- 1
212پرده دوز درجه 2 (کار و دانش)4/ 2/ 97/ 95- 7
213پوستین دوز2/ 1/ 45/ 95- 7
214پوستین دوز2/1/45/95-7
215پولک و منجوق دوز (کار و دانش)2/ 1/ 68/ 95- 7
216پولک و منجوق دوز2/1/68/95-7
217پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه (کار و دانش)3/ 1/ 35/ 91- 7
218پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه 3/1/35/91-7
219چادر دوز1/ 1/ 10/ 95- 7
220چاروق دوز2/ 1/ 35/ 02- 8
221چاروق دوز2/1/35/02-8
222کانوا و گوبلن دوز2/ 1/ 66/ 95- 7
223کاپشن دوز (کار و دانش)2/ 1/ 42/ 91- 7
224کاپشن دوز 2/1/42/91-7
225کپو باف2/ 1/ 29/ 42- 9
226گلابتون دوز3/ 1/ 61/ 95- 7
227گلابتون دوز3/1/61/95-7
228گلدوز دستی3/ 1/ 73/ 95- 7
229گلدوز دستی *3/1/73/95-7
230گلدوز دستی2/3/81/95-7
231گلدوز ماشینی (کار و دانش)4/ 1/ 74/ 95- 7
232گلدوز ماشینی2/3/74/95-7
233گیوه باف2/ 1/ 54/ 55- 7
234گیپورباف3/ 1/ 42/ 59- 7
235ربان دوز7-95/94/1/2
236طراح و نقاش روي پارچه1-61/35/1/3
237مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز3/1/68/95-7
238نقاشی مقدماتی روی پارچه1- 61/35/1/2/1
239سازنده گلهاي رويايي و كريستالي1-61/75/1/1
240ربان دوز مقدماتي7318-81-013-1
 

حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(021)66583657
موسسات آموزش آزاد: (021)66941250-2
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
بهسازی و نظارت: (021)66583515
دفتر راهبری اجرای آموزش (کلیه دوره های دولتی): (021)66941250