نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه نگارگل
شماره تلفن 34340467
تاریخ تاسیس 1381-02-29
آدرس خانه اصفهان- فلكه نوبهار- 8
وب سایت
آدرس الکترونیکی 992271@itetvto.ir
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1بچه گانه و دخترانه دوز *3/ 1/ 43/ 91- 7
2پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه (کار و دانش)3/ 1/ 35/ 91- 7
3خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 97/ 91- 7
4رودوز سنتی درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 65/ 95- 7
5رودوز سنتی درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 65/ 95- 7
6سرمه دوز تزیینی3/ 1/ 90/ 95- 7
7سرمه دوز درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 90/ 95- 7
8شلوار دوز *3/ 1/ 34/ 91- 7
9ضخیم دوز زنانه (کار و دانش)5/ 4/ 1/ 41/ 91- 7
10طراحی لباس زنانه و دخترانه (کار و دانش)3/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
11کاپشن دوز (کار و دانش)2/ 1/ 42/ 91- 7
12گلدوز ماشینی (کار و دانش)4/ 1/ 74/ 95- 7
13الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)1/ 3/ 2/ 41/ 91- 7
14نازک دوز زنانه درجه 2*4/ 2/ 41/ 91- 7
15روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند 2/1/47/91-7
16گلدوز دستی *3/1/73/95-7
17سرمه دوز درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 90/ 95- 7
18گلدوز ماشینی7-95/74/1/5
19نقاش ابرنگ کار2651-83-053-1
20نقاش مدادرنگی کار2651-83-054-1
21نقاش رنگ وروغن2651-83-056-1
22طراح و نقاش سیاه قلم 2651-83-055-1
23نقاش پاستل 2651-83-057-1
24نقاش گواش 2651-83-058-1
25ربان دوز مقدماتی7318-81-013-1
26روبان دوز پیشرفته7318-81-014-1
27پارچه ساز تزیینی7318-81-016-1
28روبان دوز (ویژه اتباع خارجی)7-95/94/1/1
29نقاش مقدماتی2651-83-074-1
30نقاش پیشرفته2651-83-080-1
31نقاشی مقدماتی روی پارچه1-61/35/1/2/1
32خیاط لباس شب و عروس753120510300001