نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه نگارگل
شماره تلفن
تاریخ تاسیس 1381-02-29
آدرس
وب سایت
آدرس الکترونیکی
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1بچه گانه و دخترانه دوز *3/ 1/ 43/ 91- 7
2پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه (کار و دانش)3/ 1/ 35/ 91- 7
3خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 97/ 91- 7
4رودوز سنتی درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 65/ 95- 7
5رودوز سنتی درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 65/ 95- 7
6سرمه دوز درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 90/ 95- 7
7شلوار دوز *3/ 1/ 34/ 91- 7
8ضخیم دوز زنانه (کار و دانش)5/ 4/ 1/ 41/ 91- 7
9طراحی لباس زنانه و دخترانه (کار و دانش)3/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
10کاپشن دوز (کار و دانش)2/ 1/ 42/ 91- 7
11گلدوز ماشینی (کار و دانش)4/ 1/ 74/ 95- 7
12الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) (کار و دانش)1/ 3/ 2/ 41/ 91- 7
13نازک دوز زنانه درجه 2*4/ 2/ 41/ 91- 7
14روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند 2/1/47/91-7
15گلدوز دستی *3/1/73/95-7
16سرمه دوز درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 90/ 95- 7