نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه عدالت خواه
شماره تلفن
تاریخ تاسیس 1386-05-24
آدرس
وب سایت
آدرس الکترونیکی
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1بچه گانه و دخترانه دوز *3/ 1/ 43/ 91- 7
2پولک و منجوق دوز (کار و دانش)2/ 1/ 68/ 95- 7
3روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند 2/1/47/91-7
4نازک دوز زنانه753120510010001
5ضخیم دوز زنانه753120510200001
6کاپشن دوز زنانه753120510220001