نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه نگين شهر
شماره تلفن
تاریخ تاسیس 1382-02-28
آدرس
وب سایت
آدرس الکترونیکی
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *1/ 1/ 32/ 70- 5
2پیرایشگر موی زنانه *1/ 1/ 31/ 70- 5
3متعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *1/ 1/ 36/ 70- 5
4ارایشگر ناخن (کار دانش) *5-70/35/1/1
5ارایشگر موی زنانه (کار دانش) *5-70/34/1/1