نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه نگين شهر
شماره تلفن 36516465
تاریخ تاسیس 1382-02-28
آدرس سپاهان شهر- بلوار غدیر - نبش فارابی2- مجتمع نگین- ط اول- واحد e15
وب سایت -
آدرس الکترونیکی 995513@itetvto.ir
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1ارایش و پیرایش زنانه3/ 1/ 23/ 70- 5
2پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *1/ 1/ 32/ 70- 5
3پیرایشگر موی زنانه2/ 1/ 31/ 70- 5
4کار بر مواد و محصولات شیمیایی در ارایش زنانه1/ 1/ 33/ 70- 5
5متعادل ساز چهره زنانه2/ 1/ 36/ 70- 5
6پیرایشگر موی زنانه *1/ 1/ 31/ 70- 5
7متعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *1/ 1/ 36/ 70- 5
8پیرایشگر ابرو و صورت2/1/32/70-5
9ارایشگر ناخن5-70/35/1/2
10کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه5-70/33/1/2
11ارایشگر موی زنانه5-70/34/1/2
12ارایش وپیرایش زنانه5-70/23/1/3
13ارایشگر ناخن (کار دانش) *5-70/35/1/1
14ارایشگر موی زنانه (کار دانش) *5-70/34/1/1
15پیرایشگر ابرو و صورت زنانه5-70/32/1/2