نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/3/28
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه نو آوران
شماره تلفن 3379637
تاریخ تاسیس 1389-01-01
آدرس رباط اول- روبروي قنادي هاني- پ98
وب سایت
آدرس الکترونیکی 991221@itetvto.ir
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش)3/ 2/ 54/ 32- 0
2نقشه کشی سازه (کار و دانش)4/ 1/ 54/ 32- 0
3نقشه کشی معماری (کار و دانش)3/ 1/ 54/ 32- 0
4تحلیل گر بورس (کار و دانش)2/ 1/ 45/ 41- 4
5حسابدار حقوق و دستمزد *4/ 1/ 34/ 39- 3
6حسابدار دولتی2/ 1/ 16/ 10- 1
7حسابدار صنعتی درجه 1 3/ 1/ 12/ 10- 1
8حسابدار صنعتی درجه 2 *3/ 2/ 12/ 10- 1
9حسابدار عمومی پیشرفته *2/ 4/ 1/ 15/ 10- 1
10حسابدار عمومی تکمیلی *1/ 3/ 1/ 15/ 10- 1
11حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)5/ 2/ 15/ 10- 1
12حسابدار مالیاتی *1/ 1/ 14/ 10- 1
13حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) *3/ 1/ 16/ 10- 1
14حسابرس درجه 12/ 1/ 21/ 10- 1
15حسابرس درجه 21/2/ 2/ 13/ 10- 1
16رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش)1-10/18/1/5
17حسابدار موسسات بازرگانی و صنعتی1/5/2/15/10-1
18برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی *0-84/80/1/3/1
19رایانه کار ICDL درجه 14/ 1/ 15/ 42- 3
20رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)4/ 2/ 15/ 42- 3
21شهروند الکترونیکی (E-Citizen) *2/ 5/ 1/ 24/ 42- 3
22کارور 3DMAX6/ 1/ 50/ 62- 1
23کارور ACCESS3/ 1/ 97/ 84- 0
24کارور EXCEL 4/ 1/ 83/ 19- 2
25کارور Flash MX (کار و دانش)3/ 1/ 46/ 61- 1
26کارور FREEHAND (کار و دانش)3/ 1/ 58/ 62- 1
27کارور PHOTOSHOP4/ 1/ 56/ 26- 1
28کارور PREMIERE4/ 1/ 44/ 61- 1
29کارور WORD (کار و دانش)5/ 1/ 57/ 84- 0
30کارور پیشرفته اینترنت1/ 4/ 1/ 97/ 42- 3
31کارور شبکه اینترنت (کار و دانش)4/ 1/ 97/ 42- 3
32کارورAUTO CAD5/ 1/ 60/ 62- 1
33کارور عمومی رایانه شخصی (کار و دانش)5/1/24/42-3
34برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی 1/3/1/80/84-0
35طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)3/1/51/66-1
36کارور ACCESS 3/1/97/84-0
37کارور Flash MX 3/1/46/61-1
38کارور FREEHAND (کار و دانش)3/1/58/62-1
39کارور PHOTOSHOP 4/1/56/26-1
40کارور PREMIERE 4/1/44/61-1
41کارورAUTO CAD 5/1/60/62-1
42کاربر Excel ترسیم نمودارهای مقدماتی3/4/1/83/19-2
43کارور شبکه اینترنت مقدماتی2/4/1/97/42-3
44کاربر Windows مقدماتی1/4/2/15/42-3
45کاربر EXCEL پیشرفته2/4/1/83/19-2
46کاربر WORD مقدماتی1/5/1/57/84-0
47کاربر WORD تکمیلی2/5/1/57/84-0
48کاربر WORD پیشرفته3/5/1/57/84-0
49شهروند الکترونیکی ( کار با اینترنت )1/2/5/1/24/42-3
50رایانه کار ICDL درجه 11/3/1/15/42-3
51رایانه کار ICDL درجه 21/3/2/15/42-3
52حسابداری پیشرفته2411090403
53دستیاری اجرایی امور اداری و مالی3313110501
54مدیریت مالی1211080603
55مهارت های کارافرینی2635120501
56طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)3/ 1/ 51/ 66- 1