نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه نوژان
شماره تلفن 35281981
تاریخ تاسیس 1389-05-26
آدرس خ جی - خ الله اکبر - چهارراه اول - سمت راست ,کوچه مهدی شجاعی - پلاک 7
وب سایت
آدرس الکترونیکی 13437@itetvto.ir
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1بچه گانه و دخترانه دوز *3/ 1/ 43/ 91- 7
2پولک و منجوق دوز (کار و دانش)2/ 1/ 68/ 95- 7
3تکه دوزی با چرخ *3/ 2/ 69/ 95- 7
4خیاط لباس زیر زنانه (کار و دانش)2/ 1/ 96/ 91- 7
5خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 97/ 91- 7
6رودوز سنتی درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 65/ 95- 7
7رودوز سنتی درجه 2 (کار و دانش)2/ 2/ 65/ 95- 7
8سرمه دوز تزیینی3/ 1/ 90/ 95- 7
9شلوار دوز *3/ 1/ 34/ 91- 7
10ضخیم دوز زنانه (کار و دانش)5/ 4/ 1/ 41/ 91- 7
11گلابتون دوز(کمه دوز)4/ 1/ 61/ 95- 7
12گلدوز ماشینی (کار و دانش)4/ 1/ 74/ 95- 7
13نازک دوز زنانه درجه 2*4/ 2/ 41/ 91- 7
14هویه کار پارچه درجه 13/ 1/ 34/ 59- 7
15هویه کار پارچه درجه 23/ 2/ 34/ 59- 7
16روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند 2/1/47/91-7
17گلدوز دستی *3/1/73/95-7
18گلدوز دستی2/3/81/95-7
19مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز3/1/68/95-7
20سوزندوز سنتی7-95/66/2/3
21سرمه دوز درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 90/ 95- 7
22بچه گانه و دخترانه دوز (کار و دانش)7-91/43/1/2
23گلدوز ماشینی7-95/74/1/5
24طراح و نقاش روی پارچه1-61/35/1/3
25نقاش ابرنگ کار2651-83-053-1
26نقاش مدادرنگی کار2651-83-054-1
27نقاش رنگ وروغن2651-83-056-1
28طراح و نقاش سیاه قلم 2651-83-055-1
29نقاش پاستل 2651-83-057-1
30نقاش گواش 2651-83-058-1
31چهل تکه دوز با دست(خاتمی دوزی- لندره دوزی)7318-81-003-1
32تکه دوز با دست 7318-81-002-1
33ربان دوز مقدماتی7318-81-013-1
34روبان دوز پیشرفته7318-81-014-1
35دوخت و تکمیل کیف زنانه7318-28-053-1
36پارچه ساز تزیینی7318-81-016-1
37سرمه دوز سنتی7318-81-021-1
38بافنده عروسک های تزیینی7318-75-030-1
39نقاش مقدماتی2651-83-074-1
40سوزن دوز سنتی اصفهان7318-81-028-1
41نقاش پیشرفته2651-83-080-1
42الگو ساز لباس به روش حجمی *7-91/46/1/1
43روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند753120510040001
44بافنده پوشاک دومیل731820750280001
45قلاب باف پوشاک731820750350001
46نقاش رنگ وروغن731620830030001
47 نقاش سیاه قلم731620830070001
48نقاش آبرنگ 731620830040001
49نقاش مدادرنگی 731620830080001
50نقاش گواش731620830090001
51نقاش پاستل731620830050001
52دوزنده لباس بدون الگو753120510330001
53دوزنده لباس کودک753120510270001
54نقاشی آبرنگ731620830040031
55نقاش كاشي و سراميك تزئيني با رنگ سراميكي731620830230001
56نقاش پیشرفته731620830540001
57نقاش مقدماتی731620830580001
58بافنده عروسك هاي تزيئني731820750300001
59قلاب باف پوشاك خردسال731820750360001
60رودوز سنتی الحاقی731820810010001
61ربان دوز مقدماتی731820810130001
62روبان دوز پیشرفته731820810140001
63سرمه دوز سنتي731820810210001
64گلدوز سه بعدی (برزیلی )731820810300001
65دوزنده و تزئين كار لباس731820810420001
66سرمه دوز تزئيني731820810450001
67سوزن دوز سنتي خاص مناطق731820810470001
68طراح و نقاش روی پارچه731820810510001
69هویه کار پارچه درجه 1731820810540001
70قلاب دوز731820810560001
71كتيبه دوز731820810580001
72گلابتون دوز(كمه دوز)731820810590001
73هویه کار پارچه درجه 2731820810620001
74مهره هاي تزييني و پولك و منجوق دوز731820810660001
75چهل تکه دوز با دست 731820810030002
76پته دوز (فطه دوز یا سلسله دوز)731820810190002