نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه نوسال
شماره تلفن 32601763
تاریخ تاسیس 1380-12-09
آدرس خ بزرگمهر- خ 22 بهمن- خ علامه امینی شرقی- روبروی باغ غدیر- ک 19- پ130
وب سایت
آدرس الکترونیکی 991750@itetvto.ir
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1بچه گانه و دخترانه دوز *3/ 1/ 43/ 91- 7
2خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 97/ 91- 7
3شلوار دوز *3/ 1/ 34/ 91- 7
4ضخیم دوز زنانه (کار و دانش)5/ 4/ 1/ 41/ 91- 7
5کاپشن دوز (کار و دانش)2/ 1/ 42/ 91- 7
6مانتو دوز *1/ 1/ 40/ 91- 7
7نازک دوز زنانه درجه 2*4/ 2/ 41/ 91- 7
8بچه گانه و دخترانه دوز 3/1/43/91-7
9گلدوز دستی *3/1/73/95-7
10نازک دوز زنانه درجه 24/2/41/91-7
11گلدوز دستی2/3/81/95-7
12مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز3/1/68/95-7
13ضخیم دوز زنانه7-91/41/1/5/5
14ممقان دوز7533-81-002-1
15پته دوز (فطه دوز یا سلسله دوزی)7318-81-019-1
16خیاط لباس شب و عروس7-91/97/1/4/1
17مانتو دوز7-91/40/1/1
18کاپشن دوز زنانه7-91/42/1/3
19روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند753120510040001
20ضخیم دوز زنانه753120510200001
21خیاط لباس شب و عروس753120510300001
22الگوساز و برشکار لباس زنانه753220510040001