نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه نوین سیستم
شماره تلفن
تاریخ تاسیس 1382-06-08
آدرس
وب سایت
آدرس الکترونیکی
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1برنامه نویس (DELPHI، VB) *3/ 3/ 1/ 80/ 84- 0
2برنامه نویسVISUAL-BASIC *3/ 1/ 80/ 84- 0
3برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی *0-84/80/1/3/1
4تولید کننده چندرسانه ای با autoware (کارودانش)2/ 1/ 87/ 84- 0
5رایانه کار CIW (کار و دانش)3/ 1/ 57/ 26- 0
6رایانه کار DIRECTOR (کار و دانش)2/ 1/ 47/ 61- 1
7رایانه کار Visual Interdev2/ 1/ 45/ 61- 1
8رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP2/ 1/ 51/ 63- 1
9رایانه کار نرم افزار POWER POINT (کار و دانش)3/ 1/ 34/ 61- 1
10شهروند الکترونیکی (E-Citizen) *2/ 5/ 1/ 24/ 42- 3
11طراحی مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش)3/ 1/ 43/ 66- 1
12کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server Access *2/ 3/ 1/ 80/ 84- 0
13کاربر رایانه (کار و دانش)3/ 0/ 1/ 24/ 42- 3
14کاربر نرم افزار اداری *4/ 1/ 24/ 42- 3
15کارور CORELDRAW (کار و دانش)4/ 1/ 54/ 62- 1
16کارور Dreamweaver (کار و دانش)3/ 1/ 48/ 61- 1
17کارور Flash MX (کار و دانش)3/ 1/ 46/ 61- 1
18کارور WORD (کار و دانش)5/ 1/ 57/ 84- 0
19کارور شبکه اینترنت (کار و دانش)4/ 1/ 97/ 42- 3
20مهارت عمومی برنامه نویسی *4/ 3/ 1/ 80/ 84- 0
21مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی (کار و دانش)3/ 1/ 92/ 52- 8
22کارور عمومی رایانه شخصی (کار و دانش)5/1/24/42-3
23کارورAUTO CAD 5/1/60/62-1
24طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)3/ 1/ 51/ 66- 1
25کارور Freehand (کار و دانش)1-62/58/1/4
26رایانه کار ICDL درجه12513-53-041-1