نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه نوین سیستم
شماره تلفن 36216703
تاریخ تاسیس 1382-06-08
آدرس اصفهان- خیابان حکیم نظامی- خیابان حسین آباد- بن بست 28- پلاک 582
وب سایت
آدرس الکترونیکی 998524@itetvto.ir
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1اتوماسیون اداری درجه 2 3/ 2/ 90/ 42- 3
2برنامه نویس (DELPHI، VB) *3/ 3/ 1/ 80/ 84- 0
3برنامه نویس(web Application)VB.VET درجه 1 3/ 1/ 89/ 84- 0
4برنامه نویس Windows Application)VB.VET )درجه 2 2/ 2/ 89/ 84- 0
5برنامه نویس Directx 4/ 1/ 1/ 61/ 62- 1
6برنامه نویس PASCAL 3/ 1/ 83/ 84- 0
7برنامه نویس UNIX- SHELL 2/ 1/ 82/ 84- 0
8برنامه نویس VHDL 5/ 1/ 1/ 61/ 62- 1
9برنامه نویس زبان DELPHI 2/ 1/ 79/ 84- 0
10برنامه نویس زبان FOXPRO درجه 2 2/ 2/ 85/ 84- 0
11برنامه نویس زبان FOXPRO درجه1 2/ 1/ 85/ 84- 0
12برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB3/ 1/ 75/ 84- 1
13برنامه نویس زبان JAVA 2/ 1/ 76/ 84- 0
14برنامه نویس زبان VISUAL- C2/ 1/ 78/ 84- 0
15برنامه نویس زبان VISUAL-FOXPRO2/ 1/ 77/ 84- 0
16برنامه نویسVISUAL-BASIC *3/ 1/ 80/ 84- 0
17برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی *0-84/80/1/3/1
18تحلیلگر ANSYS 1/ 1/ 21/ 32- 0
19تحلیلگر DEFORMS 1/ 1/ 19/ 32- 0
20تحلیلگرABAQUS 1/ 1/ 22/ 32- 0
21تعمیرکار عمومی رایانه شخصی2/ 1/ 91/ 52- 8
22تکنسین امنیت سیستمهای Linux 2/ 1/ 25/ 42- 0
23تکنسین برنامه نویس oo با c++ 2/ 1/ 27/ 42- 0
24تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران (ms) 2/ 1/ 26/ 42- 0
25تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms) 2/ 1/ 24/ 41- 0
26تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک 2/ 1/ 22/ 42- 0
27تکنسین شبکه های کامپیوتری بیسیم 2/ 1/ 23/ 42- 0
28تکنسین عمومی امنیت شبکه 2/ 1/ 24/ 42- 0
29تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری 3/ 1/ 21/ 41- 0
30توسعه دهنده web با Multimedia 2/ 1/ 89/ 24- 0
31توسعه دهنده WEB با PHP 2/ 1/ 81/ 24- 0
32توسعه دهنده وب با cold fusion 2/ 1/ 30/ 84- 0
33تولید کننده چند رسانه ای درجه 12/ 1/ 20/ 84- 0
34تولید کننده چند رسانه ای درجه 22/ 2/ 20/ 84- 0
35تولید کننده چندرسانه ای با autoware (کارودانش)2/ 1/ 87/ 84- 0
36رایانه کار CIW (کار و دانش)3/ 1/ 57/ 26- 0
37رایانه کار DIRECTOR (کار و دانش)2/ 1/ 47/ 61- 1
38رایانه کار FIREWORK2/ 1/ 49/ 61- 1
39رایانه کار ICDL درجه 14/ 1/ 15/ 42- 3
40رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش)4/ 2/ 15/ 42- 3
41رایانه کار MS-OUTLOOK2/ 1/ 13/ 42- 3
42رایانه کار SPSS درجه 12/ 1/ 86/ 19- 2
43رایانه کار SPSS درجه 22/ 2/ 86/ 19- 2
44رایانه کار TCP/IP2/ 1/ 14/ 42- 3
45رایانه کار Visual Interdev2/ 1/ 45/ 61- 1
46رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP2/ 1/ 51/ 63- 1
47رایانه کار نرم افزار POWER POINT (کار و دانش)3/ 1/ 34/ 61- 1
48رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 22/ 2/ 79/ 19- 2
49رایانه کار(ORACLE(ORACLE OPERATOR2/ 1/ 28/ 84- 0
50رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 12/ 1/ 79/ 19- 2
51سخت افزار روبوتیک 2/ 1/ 1/ 92/ 52- 8
52شهروند الکترونیکی (E-Citizen) *2/ 5/ 1/ 24/ 42- 3
53طراحی مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش)3/ 1/ 43/ 66- 1
54طراح و تحلیگر عمومی سیستمها 2/ 1/ 94/ 23- 0
55کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server، Access *2/ 3/ 1/ 80/ 84- 0
56کاربر رایانه (کار و دانش)3/ 0/ 1/ 24/ 42- 3
57کاربر نرم افزار اداری *4/ 1/ 24/ 42- 3
58کارور 3DMAX6/ 1/ 50/ 62- 1
59کارور ACCESS3/ 1/ 97/ 84- 0
60کارور CORELDRAW (کار و دانش)4/ 1/ 54/ 62- 1
61کارور Dreamweaver (کار و دانش)3/ 1/ 48/ 61- 1
62کارور ECDL CAD2/ 1/ 60/ 63- 1
63کارور EXCEL 4/ 1/ 83/ 19- 2
64کارور Flash MX (کار و دانش)3/ 1/ 46/ 61- 1
65کارور FREEHAND (کار و دانش)3/ 1/ 58/ 62- 1
66کارور LOGICWORK2/ 1/ 91/ 32- 0
67کارور PHOTOSHOP4/ 1/ 56/ 26- 1
68کارور PREMIERE4/ 1/ 44/ 61- 1
69کارور PROTEL2/ 1/ 93/ 23- 0
70کارور UNIX2/ 1/ 22/ 84- 0
71کارور WORD (کار و دانش)5/ 1/ 57/ 84- 0
72کارور پیشرفته اینترنت1/ 4/ 1/ 97/ 42- 3
73کارور شبکه اینترنت (کار و دانش)4/ 1/ 97/ 42- 3
74کارورAUTO CAD5/ 1/ 60/ 62- 1
75مبانی روبوتیک 1/ 1/ 1/ 92/ 52- 8
76متخصص PERL برای توسعه WEB 2/ 1/ 21/ 84- 0
77مدیرSERVER Apache Tomcat Web 2/ 1/ 89/ 23- 0
78مدیر ISP مراکز IT تحت UNIX/ LINUX 2/ 1/ 16/ 42- 3
79مدیر SQL SERVER 2/ 1/ 82/ 23- 0
80مدیر زنجیره پشتیبان (SCM) 2/ 1/ 83/ 23- 0
81مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت 2/ 1/ 87/ 23- 0
82مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT 2/ 1/ 22/ 42- 3
83مدیریت شبکه NOVELL-NETWARE2/ 1/ 11/ 42- 3
84مهارت عمومی برنامه نویسی *4/ 3/ 1/ 80/ 84- 0
85مهندس ORACLE DBA برای LINUX 2/ 1/ 30/ 42- 3
86مهندس ORACLE DBA برای SOLARIS 2/ 1/ 81/ 23- 0
87مهندس PORTAL در ORACLE 2/ 1/ 28/ 42- 3
88مهندس برنامه نویس (Web Application) c# 2/ 1/ 29/ 84- 0
89مهندس برنامه نویس PERL 2/ 1/ 26/ 84- 0
90برنامه نویس PHP 2/ 1/ 81/ 85- 0
91مهندس برنامه نویس(Windows Application) c# 2/ 1/ 26/ 85- 0
92مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux 2/ 1/ 98/ 23- 0
93مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار 2/ 1/ 95/ 23- 0
94مهندس تحلیگر oo و طراحی با UML 2/ 1/ 99/ 84- 0
95مهندس توسعه دهنده ADO.NET با SQL Server 2/ 1/ 29/ 42- 3
96مهندس توسعه دهنده وب با Java Script 2/ 1/ 84/ 84- 0
97مهندس توسعه سیتمها با XML 2/ 1/ 25/ 84- 0
98مهندس در توسعه وب های Enterprise با ASP.NET 2/ 1/ 27/ 84- 0
99مهندس سازنده Web Site های Commerce E- 2/ 1/ 86/ 84- 0
100مهندس طراح DB رابطه ای 2/ 1/ 94/ 84- 0
101مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی WEB 2/ 1/ 88/ 24- 0
102مهندس طراح تجارت الکترونیک 2/ 1/ 93/ 84- 0
103مهندس طراح سیستمهای Oracle 2/ 1/ 96/ 84- 0
104مهندس طراح فرم در ORACEL 2/ 1/ 26/ 42- 3
105مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب 2/ 1/ 91/ 84- 0
106مهندس کارارایی سیستمهای ORACEL 2/ 1/ 80/ 23- 0
107مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی 2/ 1/ 97/ 23- 0
108مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور 2/ 1/ 84/ 23- 0
109مهندس کامپیوتر در شبکه های SAN 2/ 1/ 99/ 23- 0
110مهندس کامپیوتر در طراحی GUI 2/ 1/ 95/ 84- 0
111مهندس کامپیوتر در مدیریت ORACEL 2/ 1/ 25/ 42- 3
112مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش 2/ 1/ 85/ 23- 0
113مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت 2/ 1/ 18/ 42- 3
114مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه 2/ 1/ 86/ 23- 0
115مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار 2/ 1/ 98/ 84- 0
116مهندس کامپیوتر در نفوذگری 2/ 1/ 23/ 84- 0
117مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی (کار و دانش)3/ 1/ 92/ 52- 8
118میکروکنترلرها در روبوتیک 3/ 1/ 1/ 92/ 52- 8
119کارور عمومی رایانه شخصی (کار و دانش)5/1/24/42-3
120مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و IT2/1/17/42-3
121مهندس کیفیت نرم افزار2/1/96/23-0
122مهندس برنامه نویس J2EE8/2/1/76/84-0
123برنامه نویسی بازی های رایانه ای10/2/1/79/84-0
124برنامه نویس (Windows Application)VB.VET درجه 2 2/2/89/84-0
125برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB 3/1/75/84-1
126برنامه نویس زبان VISUAL-FOXPRO 2/1/77/84-0
127برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی 1/3/1/80/84-0
128تعمیرکار عمومی رایانه شخصی 2/1/91/52-8
129تولید کننده چند رسانه ای درجه 2 2/2/20/84-0
130طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)3/1/51/66-1
131طراح مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش)3/1/43/66-1
132کارور ACCESS 3/1/97/84-0
133کارور CORELDRAW (کار و دانش)4/1/54/62-1
134کارور Dreamweaver 3/1/48/61-1
135کارور Flash MX 3/1/46/61-1
136کارور FREEHAND (کار و دانش)3/1/58/62-1
137کارور PHOTOSHOP 4/1/56/26-1
138کارور PREMIERE 4/1/44/61-1
139کارور PROTEL 2/1/93/23-0
140کارورAUTO CAD 5/1/60/62-1
141کاربر Excel ترسیم نمودارهای مقدماتی3/4/1/83/19-2
142ترسیم نمودارهای تکمیلی به کمک Excel4/4/1/83/19-2
143کارور شبکه اینترنت مقدماتی2/4/1/97/42-3
144کاربر Windows مقدماتی1/4/2/15/42-3
145کار با واژه پرداز ICDL-WORD1/4/1/15/42-3
146کار با صفحه گسترده ICDL - EXCEL2/4/1/15/42-3
147کار با ارایه مطالبICDL-POWER POINT3/4/1/15/42-3
148کار با پایگاه داده ICDL-ACCESS4/4/1/15/42-3
149کاربر EXCEL پیشرفته2/4/1/83/19-2
150ترسیم 3D در اتوکد1/5/1/60/62-1
151کاربر Dream Weaver مقدماتی1/3/1/48/61-1
152کاربر Dream Weaver پیشرفته2/3/1/48/61-1
153کاربر Access حرفه ای1/2/3/1/80/84-0
154کاربر Access مقدماتی1/3/1/97/84-0
155کاربر WORD مقدماتی1/5/1/57/84-0
156برنامه نویس visual-c مقدماتی1/2/1/78/84-0
157کاربر Access تکمیلی2/3/1/97/84-0
158کاربر WORD تکمیلی2/5/1/57/84-0
159کاربر Access پیشرفته3/3/1/97/84-0
160کاربر WORD پیشرفته3/5/1/57/84-0
161برنامه نویس visual-c تکمیلی2/2/1/78/84-0
162برنامه نویس ASP.Net مقدماتی1/2/1/27/84-0
163اجرای موارد امنیتی در کسب وکار الکترونیکی مقدماتی1/2/1/97/23-0
164برنامه نویس visual-c پیشرفته3/2/1/78/84-0
165برنامه نویس ASP.Net تکمیلی2/2/1/27/84-0
166برنامه نویس ASP.Net پیشرفته3/2/1/27/84-0
167نصب و تعمیر و نگهداری مادر برد و دیسک سخت1/2/1/91/52-8
168توانایی طراحی و تولید نمودار در اکسل1/4/1/83/19-2
169شهروند الکترونیکی ( کار با اینترنت )1/2/5/1/24/42-3
170کنترل پروژه با MS- Project (مقدماتی)1/2/2/79/19-2
171کنترل پروژه با ) MS- Project پیشرفته)2/2/2/79/19-2
172کارور عمومی رایانه شخصی بریل و گویا2/3/21/42-3
173رایانه کار ICDL درجه 11/3/1/15/42-3
174رایانه کار ICDL درجه 21/3/2/15/42-3
175تجارت الکترونیک و کاربردهای ان در کسب و کار سازمان3322130602
176تحلیل با نرم افزار SDRMAP2142130501
177تحلیل ریاضی با نرم افزار Maple2120130501
178تحلیل ریاضی با نرم افزار Minitab2120130601
179طراحی وب سایت با تکنولوژی ASP.NET2513130501
180کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار2511130301
181گرداوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات2511130401
182اموزش پیشرفته نرم افزار Microsoft Office Project 200703/1349
183اموزش پیشرفته نرم افزار Microsoft Office Planner 10304/1349
184دوره پریماورا (P3E) سطح 102/1349
185دوره پریماورا (P3E) سطح 201/1349
186طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا(CMS)20/2513
187طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا(DRUPAL)21/2513
188امنیت کاربری شبکه0-42/24/1/2/1
189رایانه کار درجه یک3-42/27/1/2
190رایانه کار درجه دو3-42-27/2/2
191امنیت کاربری شبکه1/2/124/42-0
192مدیرBI در فناوری اطلاعات(هوش تجاری)10/1330
193مدیرCafe Net61/2513
194برنامه نویس Asp.Net60/2513
195کارور AUTO CAD76/2513
196طراحی گرافیک رایانه ای72/2513
197کارور FREEHAND73/2513
198کارورPHOTOSHOP71/2513
199کارور FLASH75/2513
200کارور COREL DRAW74/2513
201طراح مقدماتی صفحات WEB70/2513
202برنامه نویس زبان DELPHI77/2513
203مدیریت شبکه NOVEL- NETWARE82/2513
204تولید کننده چندرسانه ای درجه280/2513
205تولید کننده چندرسانه ای درجه179/2513
206برنامه نویس زبان VISUAL-FOXPRO78/2513
207رایانه کار حسابدار مالی81/2513
208کارور نرم افزار حقوق و دستمزد83/2513
209کارور Word86/2513
210کارور Acess2513/85
211کارورPower point87/2513
212کارورEXCEL2513/88
213کارور شبکه اینترنت2511/13
214کارور عمومی رایانه شخصی2511/12
215برنامه نویس -- C# -- Windows Application3512/48
216برنامه نویس (VB.NET( Windows Application3512/49
217برنامه نویس (VB.NET( Web Application3512/50
218برنامه نویس ( C# (web Application3512/51
219اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی3512/39
220کارور INDESIGN3513/84
221ویژوال بیسیک0-84/80/1/1
222بازاریاب فروشگاه مجازی2431/1/19
223تعمیرکار لپ تاپ(Lap Top)3513/36
224تعمیرکار عمومی رایانه شخصی3512/40
225مدیر بازیهای شبکه ای(GAME NET)3512/42
226مدیر فروشگاه اینترنتی3512/41
227برنامه نویس ASP.NET3512/46
228انالیزگر نیازمندیها(از طریق تولید نرم افزار)3512/45
229مدیر CAFE NET3512/47
230برنامه نویس LINQ3512/43
231برنامه نویس wpf3512/44
232کارور ILLUSTRATOR2513/62
233تولیدکننده چند رسانه ای درجه 20-84/20/2/2
234رایانه کار ICDL درجه22513/89
235رایانه کار ICDL درجه12513/ 90
236ربات مسیریاب2152-08
237طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)3/ 1/ 51/ 66- 1
238طراحی گرافیک رایانه ای72/2513
239کارور Freehand (کار و دانش)1-62/58/1/4
240رایانه کار ICDL درجه یک4/ 1/ 15/ 42-3
241رایانه کار ICDL درجه22513-53-040-1
242رایانه کار ICDL درجه12513-53-041-1
243کارور PHOTOSHOP2513-53-115-1