نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه نیشکر
شماره تلفن 35679036
تاریخ تاسیس 1389-08-17
آدرس خ عسگریهبعد از چهارراه دشتستان مقابل کتابفروشی مجید کوچه شماره 30 ( بن بست عباس ) پلاک 296
وب سایت
آدرس الکترونیکی 17830@itetvto.ir
شهر اصفهان
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1کیف دوز (کار دانش)3/ 1/ 12/ 3- 8
2اشپز درجه 15-31/32/1/3
3اشپز درجه 25-31/32/2/3
4اشپز سنتی (کار و دانش)2/ 1/ 32/ 31- 5
5اشپز غذاهای فوری (کار و دانش)2/ 1/ 95/ 31- 5
6اشپز مخصوص - روز *2/ 1/ 31/ 31- 5
7اشپزی با مایکروویو *1/ 1/ 94/ 31- 5
8دسر ساز بین المللی *1/ 1/ 37/ 76- 7
9دسر ساز سنتی *2/ 1/ 35/ 76- 7
10سالاد ساز و اردور ساز (کار و دانش)1/ 1/ 99/ 31- 5
11شیرینی پز شیرینی های خشک (کار و دانش)1/ 1/ 67/ 76- 7
12شیرینی پز بدون فر (اجاق کار) *1/ 1/ 66/ 76- 7
13طباخ ابزیان2/ 1/ 98/ 31- 5
14کباب زن و تخته کار2/ 1/ 34/ 31- 5
15کیک ساز و تر ساز *2/ 1/ 36/ 76- 7
16مدیر بهداشتی بخش غذا ، تغذیه و صنایع غذایی *1/ 1/ 90/ 74- 7
17مدیر در صنایع غذایی8-49/89/1/2
18کارور کنترل بهداشتی در کارخانجات مواد غذایی0-74/91/1/1
19پخت غذا با پوشش خمیر5-31/95/1/2/1
20شیرینی پز درجه 1 4/1/65/76-7
21نقاش ابرنگ کار1/1/17/61-1
22نقاش پاستل کار1/1/16/61-1
23نقاش رنگ وروغن کار1/1/15/61-1
24نقاش گواش کار1/1/14/61-1
25نقاش مدادرنگی کار1/1/12/61-1
26سبزی ارا و میوه ارا2/ 1/ 87/ 61- 1
27سفره ارا2/ 1/ 02/ 99- 5
28سفره ارای مجالس5-99/02/1/3
29حکاک میوه و سبزی ارا1-61/87/1/3
30شیرینی پز درجه 27-76/65/2/4
31اشپزی درجه2 (کار و دانش)5-31/31/2/1
32سبزی ارا‘سفره ارا و میوه ارا5120/1/12
33اشپز غذاهای فوری5-31/95/1/3
34نقاش ابرنگ کار2651-83-053-1
35نقاش مدادرنگی کار2651-83-054-1
36نقاش رنگ وروغن2651-83-056-1
37نقاش پاستل 2651-83-057-1
38نقاش گواش 2651-83-058-1
39متصدی کافی شاپ(قهوه سرا)5120-67-001-1
40اشپز غذاهای محلی اذربایجان شرقی7512-67-063-1
41متصدی کافی شاپ(قهوه سرا)5120-68-001-1
42اشپز سنتی7512-68-075-2
43نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم7512-67-066-2
44اشپز درجه 27512-68-091-1
45اشپز درجه 17512-68-090-1