نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه سوی گل(مهارتهای حرفه ای زبان انگلیسی)
شماره تلفن 09127738637
تاریخ تاسیس 1395-12-25
آدرس شاهرد خیابان فردوسی کوچه 17ساختمان اجر نما قرمزواحد1
وب سایت
آدرس الکترونیکی stvto.sh.suigle@chmail.ir
شهر شاهرود
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1راهنمای محلی *2/ 1/ 94/ 91- 5
2برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتي)511320550060021
3برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه)511320550060031
4برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پيشرفته)511320550060041