لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره دو کرج(دو منظوره، تخصصي كشاورزي زیبادشت)026-6883248کرج
2مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی)026-32821166کرج
3مرکز شماره سه کرج (دو منظوره، شهید رهبری - مرکز تخصصی آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار)026-34407349کرج
4مرکز شماره شش ساوجبلاغ (دو منظوره‘ 9 دی شهر جديد هشتگرد)026-44261630-4هشتگرد
5مرکزشماره چهار کرج(خواهران ،الزهرا)026-32803090کرج
6مرکز شماره پنج كرج (دومنظوره‘ هتلداری و گردشگری البرز)026-32522829کرج
7مرکز علمی کاربردی کوشاکرج
8مرکز شماره هفت نظرآباد (شهید سپهبد قاسم سلیمانی -دومنظوره)026-45333761-9- 45533770نظرآباد
9مرکز شماره هشت اشتهارد(دومنظوره)026-37728492-4اشتهارد
10حوزه ویژه آزمون آنلاین البرزکرج