نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک اهواز ( برادران،امام علی ع)061-2284053اهواز
2مرکز شماره سی و چهار اهواز ((دومنظوره، تربیت مربی و آموزش مهارت های پیشرفته خوارزمی)061-3392080اهواز
3مرکز شماره سی و سه اهواز (برادران، امام هادی ع)061-33393914اهواز
4مرکز شماره چهار دزفول(برادران)06416261561دزفول
5مرکز شماره شش آبادان (برادران، شماره 2 حوزه خلیج فارس)06313330290آبادان
6شعبه شهری شماره یک مرکز شماره شش آبادان (شماره 2 حوزه خلیج فارس)(مرکز شماره سی و پنج تخصصی جوش آبادا06313330290آبادان
7مرکز شماره هشت خرمشهر (دو منظوره، شماره یک حوزه خلیج فارس )061-53542275خرمشهر
8مرکز شماره ده دشت آزادگان (دو منظوره)061-36746217سوسنگرد
9مرکز شماره یازده بندر ماهشهر (برادران، شماره 4 حوزه خلیج فارس )06522339010بندرماهشهر
10مرکز شماره دوازده رامهرمز(برادران)06912225570رامهرمز
11مرکز شماره چهارده مسجد سلیمان(برادران، امام خمینی ره )061-432220مسجد سلیمان
12مرکز شماره شانزده بهبهان(برادران)061-52836930بهبهان
13مرکز شماره هفده اندیمشک(برادران)061-42620706اندیمشک
14مرکز شماره هیجده آغاجاری(دومنظوره)06152663999آغاجاری
15مرکز شماره سی امیدیه (دو منظوره)061-52631718امیدیه