نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک قم (برادران، حضرت امام خمینی (ره) )025-36644454قم
2مرکز شماره دو قم (خواهران ، حضرت معصومه (س))025-37704499قم
3مرکز شماره هفت قم (دو منظوره، حضرت امام حسن مجتبی (ع))02533443920کهک
4مرکز شماره سه قم (خواهران ، انقلاب)025-37833884قم
5مرکز شماره پنج قم (برادران ، تخصصي حضرت امام حسین (ع))025-37201338قم
6موسسات کارآموزی آزادقم
7مرکز شماره شش پردیسان قم (خواهران، حضرت امام رضا (ع) )025-32504666قم
8مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت025-37205757قم
9مرکز شماره چهار قم (دومنظوره، نبوت)025-38754573قم
10حوزه ویژه آزمون آنلاین قمقم