نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک سنندج (برادران، شهید ورمقانی)08713383571سنندج
2مرکز شماره چهار کامیاران (دومنظوره)08735522485کامیاران
3مرکز شماره پنج سقز (دومنظوره‘ شهيد صالحيان)08736215266سقز
4مرکز شماره شش بیجار (دومنظوره، شهید حبیبی)08738233725بیجار
5مرکز شماره سه سنندج(خواهران)08733286731سنندج
6مرکز شماره هفت قروه (دومنظوره‘ مظفر آباد)08735423300قروه
7مرکز شماره هشت بانه (دو منظوره)08734255311بانه
8مرکز شماره نه مریوان (برادران، 22 گولان)08734547100مریوان
9مرکز شماره دوازده دیواندره (دومنظوره)08738728103دیواندره
10مرکز شماره دو سنندج (برادران، شهید امان اللهی)08712225763سنندج
11اداره کل- آموزشگاههای آزاد08713232197سنندج
12مرکز شماره ده دهگلان (برادران، 9 دی)08735126483دهگلان
13مرکز شماره یازده سروآباد (دومنظوره، ملا محمد ذبیحی)08734823946سرو آباد
14حوزه ویژه آزمون آنلاین کردستانسنندج