نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکزشماره یک یاسوج( برادران-شهدای عشایر سرآبتاوه)07414342641یاسوج
2مرکز شماره دو یاسوج( خواهران-حضرت معصومه ٌص)07433345057یاسوج
3مرکز شماره یازده فن اوری اطلاعات یاسوج(دومنظوره)07433380427یاسوج
4مرکزشماره سه گچساران(برادران)07432332559دوگنبدا ن
5مرکز شماره چهار گچساران (خواهران)07432330806دوگنبدا ن
6مرکز شماره شش دهدشت(خواهران حضرت زینب کبری)07432264500دهدشت
7مرکز شماره پنج دهدشت(برادران-آزادگان)07432252007-10دهدشت
8مرکز شماره هفت امام محمد باقر سی سخت07433443966سی سخت
9مرکز شماره هشت باشت(دومنظوره)074332620151باشت
10مرکزشماره نه بهمئی(دومنظوره)7432822309لیکک
11مركز شماره ده چرام(برادران)07432361164چرام
12حوزه ویژه آزمون آنلاین کهگیلویه و بویراحمدیاسوج