نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/6/30

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک رشت(دومنظوره)01316690397رشت
2مرکز شماره دو رشت(دومنظوره)01317721548رشت
3مرکز شماره سه رشت(دومنظوره)01316663080-6662079رشت
4مرکز شماره چهار رشت (خواهران)01333732317رشت
5مرکز شماره پنج رشت(دومنظوره،تخصصي آموزش کشاورزی)01333690320رشت
6مرکز شماره شش بندرانزلی(دومنظوره)01344522601بندر انزلی
7مرکز شماره هفت لاهیجان(دومنظوره)01412235907لاهیجان
8مرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)01344327219صومعه سرا
9مرکز شماره نه آستارا(دو منظوره،کانرود)01344800551آستارا
10مرکز شماره ده لوشان(دومنظوره)1334610202لوشان
11مرکز شماره یازده لنگرود(دومنظوره)01425233140لنگرود
12مرکز شماره دوازده فومن(دومنظوره)01334713350فومن
13مرکز شماره سیزده جوکندان تالش (دومنظوره)01344276570هشتپر
14مرکز شماره چهارده رودسر(دومنظوره)01342629844رودسر
15مرکزشماره شانزده رشت(دومنظوره، تخصصی مهارت های پیشرفته (IT))01333758801-3رشت