نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره شانزده کیاسر(دومنظوره)01125073342کیاسر
2مرکزشماره سه ساری(خواهران ،شهیدبهشتی)011-33409627ساری
3مرکز شماره دو شرفدار کلاسفلی(22بهمن ساری )01133137051ساری
4مرکز شماره یک ساری(دومنظوره، سنجش)011-33409627ساری
5مزکر شماره چهارقائمشهر(دومنظوره، شهیدمطهری)01142033766قائم شهر
6مرکزشماره پنج بابل(برادران، شهید باهنر)011-32257002-32257374بابل
7مرکز شماره شش آمل(دومنظوره،شهید مدنی)01144281000آمل
8مرکزشماره دوازده نکاء(دومنظوره، شهیدرجایی)01134745201نکا
9مرکز شماره بیست امیرکلا(دومنظوره،الزهراء)011-32351661-2امیرکلا
10مرکزشماره چهارده جویبار(دومنظوره، شهیدفکوری)011425440010جویبار
11مرکزشماره هفت نوشهر(برادران، شهید دستغیب)01152323041-01152321610نوشهر
12مرکزشماره پانزده رامسر(دومنظوره، کوثر)011-55249223-8رامسر
13مرکزشماره هشت بهشهر(برادران، شهید هاشمی نژاد)011-34562001-34562002-34562004بهشهر
14مرکزشماره نه کردآبادچمستان نور(برادران)011-44663190نور
15مرکزشماره ده تنکابن(دومنظوره، شهید شیرودی)011-54390001تنکابن