نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره سه یزد(خواهران )03535253198یزد
2مرکز شماره یک یزد(برادران ،آیت الله خامنه ای مدظله العالی)03535253006-7یزد
3مرکز سیزده زارچ(دومنظوره،غدیر)003535277001-2زارچ
4مرکز شماره پنج تفت(دومنظوره)03532633900تفت
5مرکز شماره دوازده اشکذر(دومنظوره)03532727181اشکذر
6مرکز یازده خاتم(دومنظوره،صاحب الزمان عج)03532571424هرات
7مرکز شماره ده مهریز(دو منظوره )03525229640مهریز
8مرکزشماره هشت بافق(دومنظوره)03532421070بافق
9مرکز شماره شش ابرکوه(دومنظوره ،امام حسین)03532838041ابرکوه
10مرکزشماره هفت اردکان(برادران)03527221981اردکان
11مرکز شماره چهارمیبد(برادران)03532352275-6میبد
12مرکز شماره پانزده بهاباد(دومنظوره)03532470027بافق
13شعبه شهری شماره یک مرکز شماره پنج تفت(دومنظوره)(مرکز شماره شانزده نیر(دومنظوره))03532654070نیر
14مرکز شماره دو یزد (دومنظوره،آزادگان)03538204690-3یزد
15مرکز شماره هیجده میبد(خواهران،خیرالنساء)03532325153میبد