نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره نه تهران (برادران، شهید چمران)02133473737-8و33486868تهران
2مرکز شماره ده پیشوای ورامین (برادران،شهید قمی)02136726994-5پیشوا
3مرکز شماره یازده دماوند (برادران)02176316535-02176341711دماوند
4شعبه شهری شماره یک مرکز شماره نوزده شهریار (برادران) (مرکز شماره هجده شهریار (خواهران))2165567133اندیشه
5شعبه شهری شماره یک مرکز شماره چهار (خواهران-پروین اعتصامی) (شماره سیزده خواهران الزهراء)08و02166058597-66037346تهران
6مرکز شماره چهارده اسلامشهر (خواهران)02156353332-02156340722اسلامشهر
7مرکز شماره پانزده اسلامشهر (برادران)02156345777اسلامشهر
8مرکز شماره هفده شهرری (برادران)02155224973-02155224978ری
9مرکز شماره شانزده پاکدشت (برادران، شهدای پاکدشت)2136030307پاکدشت
10مرکز شماره بیست و پنج ورامین (برادران، شهید مفتح)021-36277128ورامین
11مرکز شماره بیست و یک تهران (دومنظوره، اقدسیه)021-22496364تجریش
12مرکز شماره سی پردیس (دومنظوره)90و80 و02176280060پردیس
13مرکز شماره بیست و نه شهرقدس (دومنظوره)021-46869370-2شهر قدس
14مرکز شماره بیست و هشت بهارستان(دومنظوره)2156910497نسیم
15حوزه ویژه آزمون آنلاین تهرانتهران