نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک بندرعباس(دومنظوره، شماره 11خلیج فارس)07633664860-07633664970بندرعباس
2مرکز شماره دو بندرعباس (دومنظوره، فناوری اطلاعات و ارتباطات)07633674211-7633674378بندرعباس
3مرکز شماره هفت بندرلنگه(دومنظوره، شماره ده حوزه خلیج فارس)07644220090-7644220086بندر لنگه
4مرکز شماره یازده رودان(دومنظوره)007642881611-07642884588دهبارز
5مرکز شماره شش بندر جاسک(دومنظوره، شماره یک حوزه دریای عمان)07642523813-7642521518بندر جاسک
6مرکز شماره چهار میناب (برادران)07642214131-7642214090میناب
7مرکز شماره پنج میناب (خواهران)0764225505میناب
8مرکز شماره هشت حاجی آباد (دومنظوره)07635430055-07635430056حاجی آباد
9مرکز شماره نه قشم(دومنظوره)07635443137-07635227738قشم
10مرکز شماره دوازده پارسیان(دومنظوره)07644625662-07644625375پارسیان
11مرکز شماره چهارده بندرعباس (دومنظوره، ارتقا مهارت شهرک صنعتی شماره یک بندرعباس)07632363632-07632363633بندرعباس
12مرکز شماره پانزده بستک(دومنظوره)07644321845بستک
13حوزه ویژه آزمون آنلاین هرمزگانبندرعباس