نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
آزمون 95 هماهنگ مرحله دوم
تاریخ شروع دریافت کارت 1395-04-21
تاریخ پایان دریافت کارت 1395-04-27
تاریخ آزمون کتبی 1395-04-25
 

تاریخ آزمون های عملی