نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/27
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
آزمون 95 هماهنگ مرحله سوم
تاریخ شروع دریافت کارت 1395-05-25
تاریخ پایان دریافت کارت 1395-05-29
تاریخ آزمون کتبی 1395-05-29
 

تاریخ آزمون های عملی

#نام مرکزنام حرفهساعت آزمون عملی(فرمت ساعت به صورت 12:20 می باشد.)آدرس محل آزمون عملی
هیچ رکوردی موجود نیست