نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
آزمون 95 هماهنگ مرحله چهارم
تاریخ شروع دریافت کارت 1395-06-22
تاریخ پایان دریافت کارت 1395-06-27
تاریخ آزمون کتبی 1395-06-26
 

تاریخ آزمون های عملی

#نام مرکزنام حرفهساعت آزمون عملی(فرمت ساعت به صورت 12:20 می باشد.)آدرس محل آزمون عملی
هیچ رکوردی موجود نیست