نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/4/2

تقویم آموزشی

#آزمونجزئیات
197 هماهنگ مرحله هشتم
297 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
397 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان
497 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان
597 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
697 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان
797 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
897 آزمون داوطلبان سرباز در مردادماه