نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1398/3/1

تقویم آموزشی

#آزمونجزئیات
197 هماهنگ مرحله هشتم
297 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
397 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان
497 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان
597 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
697 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان
797 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
897 آزمون داوطلبان سرباز در مردادماه
997 آزمون دهیاران استان آذربایجان غربی
1097 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان
1197 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
1297 هماهنگ استان مرکزی
1397 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان
1497 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
1597 مرحله ششم آزمون صنعت ساختمان