نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

تقویم آموزشی

#آزمونجزئیات
194 مرحله چهارم آزمون ادواری
294 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
394 مرحله ششم آزمون صنعت ساختمان
494 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
594 مرحله هفتم آزمون صنعت ساختمان
694 مرحله هشتم آزمون صنعت ساختمان
794 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
894 آزمون مدیریت و برنامه ریزی در اردو مخصوص آموزش و پرورش
994 آزمون معاونت عمرانی استانداری تهران
1095 آزمون المپیاد ملی مهارت مرحله شهرستانی
1195 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان
1295 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
13تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 95
14تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه ها در سال 95
15تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 95