نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

تقویم آموزشی

#آزمونجزئیات
195 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان
295 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
3تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 95
4تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه ها در سال 95
5تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 95
6آزمون اصناف در سال 95
7تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 95
895 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان
995 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
1095 آزمون المپیاد ملی مهارت مرحله دوم شهرستانی
1195 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان
1295 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
1395 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان
1495 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان
15 95 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان