نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- طبق بخشنامه ستاد نیروهای مسلح، کسری خدمت به کارکنان وظیفه دارای فرزند، به ازای هر فرزند 3 ماه.
- براساس بخشنامه های صادره از مبادی ذیربط از ابتدای سال 1396 کلیه مشمولین اعزامی به خدمت دوره ضرورت, می بایست دوره آموزش رزم مقدماتی (در پادگان) را طی نمایند و کسری ناشی از کارت سبز بسیج شامل آنان نمی باشد.