نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- خدمت کارکنان وظیفه امریه دار با لباس شخصی بوده و باید برابر عرف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مربوطه بکارگیرنده و با رعایت تمامی شئونات اسلامی می باشد.
- اندازه موی سر سربازان عادی ، نمره 4
- اندازه موی سر افسران و درجه داران ، دور سر با نمره 8 و سر نمره 16