نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- براساس درجه مصوب که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می گردد، پس از تکمیل دوره پداگوژی در مرکز تربیت مربی با یک درجه بالاتر قابل پرداخت می باشد.
- حقوق و مزایای کارکنان وظیفه در دوران آموزشی بعهده نیروی آموزش دهنده ( در پادگان ) می باشد.
تذکر : پرداخت هرگونه مبلغی در قالب پاداش و ... و همچنین انعقاد قرارداد پیمانکاری با کارکنان وظیفه ممنوع می باشد.
از آنجاییکه در بدو ورود تعهد مبنی بر بومی بودن اخذ می شود بر این اساس به کارکنان وظیفه بومی کمک هزینه خوراک تعلق نمی گیرد.