نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1مهدیه33438860خرم آبادمراقبت و زیبایی
2نیکتا33224157خرم آبادمراقبت و زیبایی
3کاسیت33323775خرم آبادبهداشت و ایمنی
4ماهرو 33434030خرم آبادصنايع پوشاك
5ساتن33206334خرم آبادصنايع پوشاك
6کریستالخرم آبادصنایع نساجی
7کارآفرین33421523خرم آبادبرق
8خانه حسابدار33220530خرم آبادامور مالی و بازرگانی
9مجتمع آموزشی لرستان33216811خرم آبادفناوری اطلاعات
10تیام 33439207خرم آبادمراقبت و زیبایی
11نقش قلم33217546خرم آبادفناوری اطلاعات
12آذین 33405985خرم آبادمراقبت و زیبایی
13بهگل 33403229خرم آبادصنايع پوشاك
14طلوع4183خرم آبادفناوری اطلاعات
15اندیشه33228833خرم آبادصنايع خودرو
16ایرسا33437909خرم آبادمراقبت و زیبایی
17کراس09360782973خرم آبادصنايع پوشاك
18آریا سیستم34723949خرم آبادفناوری اطلاعات
19حقیر2202142خرم آبادصنایع نساجی
20آفتاب09163675137خرم آبادصنايع پوشاك
21ستایش بانو09168476105نور آبادصنايع پوشاك
22هنر پردازان 33326936خرم آبادصنايع پوشاك
23سیاوش جوان33231971خرم آبادمراقبت و زیبایی
24نازلی09379227120خرم آبادمراقبت و زیبایی
25آدنیس09169573180خرم آبادخدمات تغذيه اي
26باران33416119خرم آبادصنايع پوشاك
27برش33207579خرم آبادصنايع پوشاك
28روبینا 33434544خرم آبادمراقبت و زیبایی
29پازیریک 33239312خرم آبادفرش
30کاملیا 33338520خرم آبادصنایع چرم، پوست، خز