نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1اطلس 35328454خورموجفناوری اطلاعات
2خضراء35327648خورموجصنايع پوشاك
3 فدك35320744خورموجصنايع پوشاك
4یاس5772خورموجمراقبت و زیبایی
5دریاکوش2293عسلویهحمل و نقل زميني
6اندیشه4222122برازجانفناوری اطلاعات
7اردیبهشت34340009کلمهفناوری اطلاعات
8بوردا4243927برازجانصنايع پوشاك
9بهاران09171701586دالکیصنايع پوشاك
10بهاران (شعبه 1)09171701586دالکیصنايع پوشاك
11پرنیان09910349374برازجانصنايع پوشاك
12جوانه4222664برازجانساختمان
13ساروج34243229برازجانفناوری اطلاعات
14تیبا33559378بوشهرمراقبت و زیبایی
15ستاره33335497بوشهرفناوری اطلاعات
16کلیک33551027بوشهرامور مالی و بازرگانی
17پاییزه33536224بوشهرفناوری اطلاعات
18فردوسي33559449بوشهرفناوری اطلاعات
19سمیه09173778305دالکیصنايع پوشاك
20فردوسی - شعبه133444711بوشهرامور مالی و بازرگانی
21آی تک33543850بوشهرفناوری اطلاعات
22مهرخلیج فارس33558486بوشهرمعماری
23تابوک33532508بوشهرساختمان
24پریماه5223419اهرممراقبت و زیبایی
25مرینوس35224426اهرمصنايع پوشاك
26روبیان33124691بندر گناوهفناوری اطلاعات
27شایسته4242158برازجانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
28پارسیان33256156بندر دیلمفناوری اطلاعات
29 دریا33240680بندر دیلمصنايع پوشاك
30نیکان33535634بوشهرمراقبت و زیبایی