نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه فدك
شماره تلفن 35320744
تاریخ تاسیس 1386-01-28
آدرس خيابان امام روبروي تعاوني روستايي
وب سایت
آدرس الکترونیکی fadak_amozsh@yahoo.com
شهر خورموج
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1بچه گانه و دخترانه دوز *3/ 1/ 43/ 91- 7
2پرده دوز درجه 1 (کار و دانش)2/ 1/ 97/ 95- 1
3پرده دوز درجه 2 (کار و دانش)4/ 2/ 97/ 95- 7
4خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 97/ 91- 7
5راسته دوز (کار و دانش)2/ 1/ 48/ 91- 7
6شلوار دوز *3/ 1/ 34/ 91- 7
7ضخیم دوز زنانه (کار و دانش)5/ 4/ 1/ 41/ 91- 7
8طراحی لباس زنانه و دخترانه (کار و دانش)3/ 3/ 1/ 41/ 91- 7
9مانتو دوز *1/ 1/ 40/ 91- 7
10نازک دوز زنانه درجه 2*4/ 2/ 41/ 91- 7
11طراح لباس زنانه216340510010001
12نازک دوز زنانه753120510010001
13دوزنده چادر و مقنعه753120510020001
14ضخیم دوز زنانه753120510200001
15راسته دوز815320510100001