نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه مهرخلیج فارس
شماره تلفن 33558486
تاریخ تاسیس 1382-08-05
آدرس سنگی کوچه آسیاب پ 47
وب سایت
آدرس الکترونیکی mehrkhalijfars@yahoo.com
شهر بوشهر
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1کمک بنای سفت کار درجه 2 *1/ 4/ 2/ 23/ 51- 9
2کمک در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه 2 *1/ 1/ 2/ 95/ 74- 8
3کمک سنگ کار درجه 2 *1/ 1/ 2/ 43/ 51- 9
4کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 2 *1/ 4/ 2/ 25/ 52- 9
5کمک کاشی کار درجه 2 *1/ 3/ 2/ 52/ 51- 9
6کمک گچ کار درجه 2 (کار و دانش)1/ 3/ 2/ 13/ 55- 9
7کمک نقاش ساختمان درجه 2 *1/ 1/ 2/ 25/ 31- 9
8نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش)3/ 2/ 54/ 32- 0
9نقشه کشی سازه (کار و دانش)4/ 1/ 54/ 32- 0
10برنامه نویسVISUAL-BASIC *3/ 1/ 80/ 84- 0
11شهروند الکترونیکی (E-Citizen) *2/ 5/ 1/ 24/ 42- 3
12کاربر رایانه (کار و دانش)3/ 0/ 1/ 24/ 42- 3
13کاربر نرم افزار اداری *4/ 1/ 24/ 42- 3
14کارور CORELDRAW (کار و دانش)4/ 1/ 54/ 62- 1
15کارور Flash MX (کار و دانش)3/ 1/ 46/ 61- 1
16کارور WORD (کار و دانش)5/ 1/ 57/ 84- 0
17کارور شبکه اینترنت (کار و دانش)4/ 1/ 97/ 42- 3
18طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)3/ 1/ 51/ 66- 1
19کارور Freehand (کار و دانش)1-62/58/1/4
20ارماتوربند درجه1 (کار و دانش)9-52/34/1/4/1
21رایانه کار ICDL درجه12513-53-041-1
22کمک اسکلت ساز درجه 2 (کار و دانش)9-74/41/2/3/1
23کمک برقکار ساختمان 741120300020001
24کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 712620290010001
25کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop732120530120001
26کارگر عمومی آرماتور بند 711420290040001
27کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان 721420290070001
28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی722120290030001
29کارگر عمومی بنای سفت کار 711120300080001
30کارگر عمومی گچ کار 712320300080001
31کارگر عمومی کاشی کار 712220300040001
32کارگر عمومی نقاش ساختمان 713120300070001
33نقشه کش عمومی ساختمان311830300010001
34کاربر ICDL732120530140001
35کمک بنای سفت کار 711120300070001
36کمک سنگ کار 711320300020001
37کارگر عمومی سنگ کار 711320300060001
38کمک کاشی کار 712220300030001
39کمک گچ کار 712320300030001
40کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه712420300020001
41کارگرعمومی عایق کار رطوبتی وآسفالت کار ابنیه 712420300030001
42کمک نقاش ساختمان 713120300020001
43کارگر عمومی برقکار ساختمان 741120300030001
44کارور GPS311230290230001
45کمک نقشه بردار 311230290240001
46کمک آرماتور بند711420290030001
47کمک قالب بند و کفراژ بند 711420290060001
48کارگر عمومی قالب بند وکفراژ بند 711420290070001
49کمک بتن ساز و بتن ریز 711420290090001
50کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز 711420290100001
51کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی 712620290040001
52کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری712620290050001
53کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری712620290060001
54کمک اسکلت ساز 721420290040001
55کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی 722120290020001
56کارگر عمومی نقشه بردار 931410290070001
57كمك لوله كش گاز خانگي و تجاري درجه2 (صنعت ساختمان)712620090050001
58کاروری FREEHAND216630531150011
59کاروریEXCEL252140531290011
60کاروری Word351130531040061
61کارور شبکه اينترنت351130531240011
62شهروند الکترونیکی (E-Citizen)351130530840001